IC Group

(IC)
ISIN: DK0010221803

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1
Nettoomsætning 1.203 379 673 810 1.483
Bruttoresultat 733 228 387 472 859
EBIT 93 19 67 140 207
Resultat før skat (EBT) 83 14 56 147 203
Nettoresultat 190 34 43 113 156
Finansielle indtægter 9   3 8 11
Finansielle omkostninger -19 -5 -14 -1 -15

Balance

  20189M 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1
Egenkapital 797 797 775 718 775
Aktiver i alt 1.455 1.455 1.517 1.594 1.517
Egenkapital (aktionærers andel)   783 760 705 760
Aktiekapital   171 171 171 171
Passiver i alt (balancesum)   1.455 1.517 1.594 1.517
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser)   644 716 852 716
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser)   14 26 24 26
Immaterielle aktiver   142 235 243 235
Materielle aktiver   108 154 150 154
Finansielle aktiver   11 20 22 20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver)   312 473 484 473
Vare- og driftsbeholdninger   187 349 406 349
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   256 402 496 402
Likvide beholdninger   37 90 67 90
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver)   1.143 1.044 1.110 1.044
Minoriteter (egenkapital)   14 15 13 15

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1
EBIT-margin 7,70 5 10 17,30 14
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       45  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1
Nettoomsætning 1.203 379 673 810 1.483
Bruttoresultat 733 228 387 472 859
EBIT 93 19 67 140 207
Resultat før skat (EBT) 83 14 56 147 203
Nettoresultat 190 34 43 113 156
Finansielle indtægter 9   3 8 11
Finansielle omkostninger -19 -5 -14 -1 -15

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.