IC Group

(IC)
ISIN: DK0010221803

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Nettoomsætning 2.256 2.749 739 666 851
Bruttoresultat 1.269 1.519 411 381 477
EBIT 228 125 48 45 135
Resultat før skat (EBT) 220 122 46 36 138
Nettoresultat 171 92 36 30 105
Finansielle indtægter 3 8 1 1 5
Finansielle omkostninger -11 -11 -3 -10 -2

Balance

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Egenkapital 852 723 852 824 751
Egenkapital (aktionærers andel) 841 713 841 812 743
Aktiekapital 171 171 171 171 171
Passiver i alt (balancesum) 1.510 1.393 1.510 1.597 1.721
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 632 644 632 741 944
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 26 26 26 32 26
Immaterielle aktiver 251 246 251 255 259
Materielle aktiver 148 149 148 144 136
Finansielle aktiver 21 22 21 21 21
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 471 478 471 471 472
Vare- og driftsbeholdninger 361 394 361 437 461
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 401 277 401 371 542
Likvide beholdninger 78 69 78 79 72
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.039 915 1.039 1.126 1.249
Aktiver i alt 1.510 1.393 1.510 1.597 1.721
Minoriteter (egenkapital) 11 10 11 12 8

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT-margin 10,10 4,50 6,50 6,80 15,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   51,90      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   12,20      

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Nettoomsætning 2.256 2.749 739 666 851
Bruttoresultat 1.269 1.519 411 381 477
EBIT 228 125 48 45 135
Resultat før skat (EBT) 220 122 46 36 138
Nettoresultat 171 92 36 30 105
Finansielle indtægter 3 8 1 1 5
Finansielle omkostninger -11 -11 -3 -10 -2

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.