IC Group

(IC)
ISIN: DK0010221803

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 810 2.256 2.749 739 666
Bruttoresultat 472 1.269 1.519 411 381
EBIT 140 228 125 48 45
Resultat før skat (EBT) 147 220 122 46 36
Nettoresultat 113 171 92 36 30
Finansielle indtægter 8 3 8 1 1
Finansielle omkostninger -1 -11 -11 -3 -10

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 718 852 723 852 824
Egenkapital (aktionærers andel) 705 841 713 841 812
Aktiekapital 171 171 171 171 171
Passiver i alt (balancesum) 1.594 1.510 1.393 1.510 1.597
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 852 632 644 632 741
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 24 26 26 26 32
Immaterielle aktiver 243 251 246 251 255
Materielle aktiver 150 148 149 148 144
Finansielle aktiver 22 21 22 21 21
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 484 471 478 471 471
Vare- og driftsbeholdninger 406 361 394 361 437
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 496 401 277 401 371
Likvide beholdninger 67 78 69 78 79
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.110 1.039 915 1.039 1.126
Aktiver i alt 1.594 1.510 1.393 1.510 1.597
Minoriteter (egenkapital) 13 11 10 11 12

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin 17,30 10,10 4,50 6,50 6,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 45   51,90    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     12,20    

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 810 2.256 2.749 739 666
Bruttoresultat 472 1.269 1.519 411 381
EBIT 140 228 125 48 45
Resultat før skat (EBT) 147 220 122 46 36
Nettoresultat 113 171 92 36 30
Finansielle indtægter 8 3 8 1 1
Finansielle omkostninger -1 -11 -11 -3 -10

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.