IC Group

(IC)
ISIN: DK0010221803

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT 67 140 207 228 125
Nettoomsætning 673 810 1.483 2.256 2.749
Nettoresultat 43 113 156 171 92
Resultat før skat (EBT) 56 147 203 220 122
Bruttoresultat 387 472 859 1.269 1.519
Finansielle indtægter 3 8 11 3 8
Finansielle omkostninger -14 -1 -15 -11 -11

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 775 718 775 852 723
Egenkapital (aktionærers andel) 760 705 760 841 713
Aktiekapital 171 171 171 171 171
Passiver i alt (balancesum) 1.517 1.594 1.517 1.510 1.393
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 716 852 716 632 644
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 26 24 26 26 26
Immaterielle aktiver 235 243 235 251 246
Materielle aktiver 154 150 154 148 149
Finansielle aktiver 20 22 20 21 22
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 473 484 473 471 478
Vare- og driftsbeholdninger 349 406 349 361 394
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 402 496 402 401 277
Likvide beholdninger 90 67 90 78 69
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.044 1.110 1.044 1.039 915
Aktiver i alt 1.517 1.594 1.517 1.510 1.393
Minoriteter (egenkapital) 15 13 15 11 10

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin 10 17,30 14 10,10 4,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   45     51,90
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         12,20

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT 67 140 207 228 125
Nettoomsætning 673 810 1.483 2.256 2.749
Nettoresultat 43 113 156 171 92
Resultat før skat (EBT) 56 147 203 220 122
Bruttoresultat 387 472 859 1.269 1.519
Finansielle indtægter 3 8 11 3 8
Finansielle omkostninger -14 -1 -15 -11 -11

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.