Monberg & Thorsen B

(MT B)
ISIN: DK0010224310

Resultatopgørelse

  2017Q1 2017H1 20169M 2016Q1 2016Y
EBIT -12 -7 -24 -13,90 -13
Resultat før skat (EBT) -10 -4 -20 -18,60 -8,50
Nettoresultat -10 -4 -20 -14,20 -8,50
Nettoomsætning       1.487,70  
Bruttoresultat       83,80  
Finansielle indtægter         8,40
Finansielle omkostninger         -4

Balance

  2017H1 20169M 2016Q1 2016Y 2015Q3
Egenkapital 505 603 979,20 616,20 729
Passiver i alt (balancesum) 507   3.380,90 619,30 731
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 428   1.110,20 433,10 505
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2   1.161,60 3,60 3
Likvide beholdninger 14   170,60 14,30 19
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 79   2.270,70 186,20 226
Aktiver i alt 507   3.380,90 619,30 731
Egenkapital (aktionærers andel)     932,80   729
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser)     2.088,40 3,10 2
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser)     313,30    
Immaterielle aktiver     180,60    
Materielle aktiver     549,20    
Finansielle aktiver     380,40 433,10  
Vare- og driftsbeholdninger     710,20    
Minoriteter (egenkapital)     46,40    
Aktiekapital       71,70  

Nøgletal - hovedtal

  2017H1 2016Q1 2016Y 2015Y 2014Y
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) -1   -1 13 -24
EBIT-margin   -0,90      
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     99,50 99,10 99

Resultatopgørelse

  2017Q1 2017H1 20169M 2016Q1 2016Y
EBIT -12 -7 -24 -13,90 -13
Resultat før skat (EBT) -10 -4 -20 -18,60 -8,50
Nettoresultat -10 -4 -20 -14,20 -8,50
Nettoomsætning       1.487,70  
Bruttoresultat       83,80  
Finansielle indtægter         8,40
Finansielle omkostninger         -4