Monberg & Thorsen B

(MT B)
ISIN: DK0010224310

Resultatopgørelse

  2017Y 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT -42 -12 -7 -24 -13
Nettoresultat -38 -10 -4 -20 -8,50
Resultat før skat (EBT) -38 -10 -4 -20 -8,50
Finansielle indtægter 4,10       8,40
Finansielle omkostninger -0,40       -4
Nettoomsætning          
Bruttoresultat          

Balance

  2017Y 2017H1 20169M 2016Y 2016Q1
Egenkapital 470 505 603 616,20 979,20
Egenkapital (aktionærers andel) 470       932,80
Aktiekapital 71,70     71,70  
Passiver i alt (balancesum) 472,70 507   619,30 3.380,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2,70     3,10 2.088,40
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser)         313,30
Finansielle aktiver 393,70     433,10 380,40
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 393,70 428   433,10 1.110,20
Likvide beholdninger 6,20 14   14,30 170,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 79 79   186,20 2.270,70
Aktiver i alt 472,70 507   619,30 3.380,90
Minoriteter (egenkapital)         46,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   2   3,60 1.161,60
Immaterielle aktiver         180,60
Materielle aktiver         549,20
Vare- og driftsbeholdninger         710,20

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2017H1 2016Y 2016Q1 2015Y
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 99   99,50   99,10
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) -7 -1 -1   13
EBIT-margin       -0,90  

Resultatopgørelse

  2017Y 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT -42 -12 -7 -24 -13
Nettoresultat -38 -10 -4 -20 -8,50
Resultat før skat (EBT) -38 -10 -4 -20 -8,50
Finansielle indtægter 4,10       8,40
Finansielle omkostninger -0,40       -4
Nettoomsætning          
Bruttoresultat          

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.