Arkil Holding B

(ARKIL B)
ISIN: DK0010025113

Resultatopgørelse

  2018Q1 2017Y 2017Q2 2017Q1 2017H1
Nettoomsætning 499,40 3.140,40 810,90 518,30 1.329,20
Bruttoresultat 3,50 421,50 128,30 35,70 164
EBIT -64,40 151,50 64,50 -32 -72,10
Resultat før skat (EBT) -65 147,70 61,10 -32,70 31,40
Nettoresultat -50,10 111,50 47,90 -24,70 23,20
Finansielle indtægter   1,80      
Finansielle omkostninger   -5,60      

Balance

  2018Q1 2017Y 2017Q2 2017Q1 2017H1
Egenkapital 799,10 868 785,70 734,60 785,70
Egenkapital (aktionærers andel) 49,10 841,20 785,70 715,80 785,70
Aktiekapital 49,10 49,10   49,10  
Passiver i alt (balancesum) 1.759 2.017,70 1.812,50 1.592,30 1.812,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 610,90 771,30 686,50 522,30 686,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 349 378,50 340,30 335,40 340,30
Immaterielle aktiver 147,80 147,90 148,10 148,20 148,10
Materielle aktiver 613,40 623,60 581,40 577,40 581,40
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 806,50 815,10 770,50 772,50 770,50
Vare- og driftsbeholdninger 75,50 70,80 86,50 99,80 86,50
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 424,70 740,50 534,60   534,60
Likvide beholdninger 220 226,30 64 144,30 64
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 952,50 1.202,60 1.042 819,80 1.042
Aktiver i alt 1.759 2.017,70 1.812,50 1.592,30 1.812,50
Minoriteter (egenkapital)   26,70   18,80  
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 2017Y 2017Q2 2017Q1 2017H1
EBIT-margin -12,90 4,80 8 -6,20 -5,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   43      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   13,70      

Resultatopgørelse

  2018Q1 2017Y 2017Q2 2017Q1 2017H1
Nettoomsætning 499,40 3.140,40 810,90 518,30 1.329,20
Bruttoresultat 3,50 421,50 128,30 35,70 164
EBIT -64,40 151,50 64,50 -32 -72,10
Resultat før skat (EBT) -65 147,70 61,10 -32,70 31,40
Nettoresultat -50,10 111,50 47,90 -24,70 23,20
Finansielle indtægter   1,80      
Finansielle omkostninger   -5,60      

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.