InterMail

(IMAIL B)
ISIN: DK0010212224

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q3 2017Q2 2017H1 2016Y
EBIT 1,30 -1,70 1,20 2,30 3,30
Nettoomsætning 212,50 63,90 73,50 148,60 330,70
Resultat før skat (EBT) -6,20 -3,90 -1,40 -2,40 -5,40
Bruttoresultat     20,40 42,50 87,90
Nettoresultat     -1,40 -2,40 -4,90
Finansielle indtægter         1,20
Finansielle omkostninger         -9,40

Balance

  2017Q2 2017H1 2016Y 2016Q2 2015Y
Egenkapital 15,20 15,20 16,50 22,10 20,90
Aktiekapital 23 23 23 23 23
Passiver i alt (balancesum) 266,80 266,80 275,60 281,50 284,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 69 69,10 70,90 59 70,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 182,40 182,40 188,20 200,40 192,70
Immaterielle aktiver 61,90 61,90 60,40 59,20 58,30
Materielle aktiver 131,80 131,80 134 132 136,80
Finansielle aktiver 1,20 1,20 1,20 1,50  
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 194,90 194,90 195,60 192,80 196,70
Vare- og driftsbeholdninger 22,30 22,30 23,70 26,30 25,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 45,20   37,60 50,90 45,10
Likvide beholdninger 4,30 4,30 9,20 11,50 10,80
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 71,90 71,90 80,10 88,70 87,80
Aktiver i alt 266,80 266,80 275,60 281,50 284,50
Egenkapital (aktionærers andel)       22,10 20,90
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2017Q2 2017H1 2016Y 2016Q2 2015Y
EBIT-margin 2 2 1 1,10 8
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     6   7,40
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     -4   8

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q3 2017Q2 2017H1 2016Y
EBIT 1,30 -1,70 1,20 2,30 3,30
Nettoomsætning 212,50 63,90 73,50 148,60 330,70
Resultat før skat (EBT) -6,20 -3,90 -1,40 -2,40 -5,40
Bruttoresultat     20,40 42,50 87,90
Nettoresultat     -1,40 -2,40 -4,90
Finansielle indtægter         1,20
Finansielle omkostninger         -9,40

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.