InterMail

(IMAIL)
ISIN: DK0010212224

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT 3,20 1,30 -2,30 -1,70 1,20
Nettoomsætning 68,50 212,50 270,50 63,90 73,50
Resultat før skat (EBT) 1,60 -6,20 -13,40 -3,90 -1,40
Nettoresultat     -14,40   -1,40
Bruttoresultat     66   20,40
Finansielle indtægter     3,70    
Finansielle omkostninger     -10,40    

Balance

  2017Y 2017Q2 2017H1 2016Y 2016Q2
Egenkapital 3,50 15,20 15,20 16,50 22,10
Egenkapital (aktionærers andel)         22,10
Aktiekapital 23,10 23 23 23 23
Passiver i alt (balancesum) 250 266,80 266,80 275,60 281,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 204 69 69,10 70,90 59
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 42,50 182,40 182,40 188,20 200,40
Immaterielle aktiver 61,40 61,90 61,90 60,40 59,20
Materielle aktiver 123,30 131,80 131,80 134 132
Finansielle aktiver 1,10 1,20 1,20 1,20 1,50
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 185,70 194,90 194,90 195,60 192,80
Vare- og driftsbeholdninger 15,60 22,30 22,30 23,70 26,30
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 34,90 45,20   37,60 50,90
Likvide beholdninger 3,50 4,30 4,30 9,20 11,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 64,20 71,90 71,90 80,10 88,70
Aktiver i alt 250 266,80 266,80 275,60 281,50
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2017Q2 2017H1 2016Y 2016Q2
EBIT-margin -0,90 2 2 1 1,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 1,40     6  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) -20     -4  

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT 3,20 1,30 -2,30 -1,70 1,20
Nettoomsætning 68,50 212,50 270,50 63,90 73,50
Resultat før skat (EBT) 1,60 -6,20 -13,40 -3,90 -1,40
Nettoresultat     -14,40   -1,40
Bruttoresultat     66   20,40
Finansielle indtægter     3,70    
Finansielle omkostninger     -10,40