SAS AB

(SAS NOKO)
ISIN: SE0003366871

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 31.010 42.654 11.644 12.210 9.843
EBIT 1.407 2.187 780 2.094 -110
Resultat før skat (EBT) 1.068 1.725 657 1.973 -208
Nettoresultat 659 1.149 490 1.535 -320
Finansielle indtægter 113 148 35 29 43
Finansielle omkostninger -453 -611 -158 -150 -142
Af- og nedskrivninger -1.058 -1.635 -577 -343 -388
Aktionærers andel af resultat 659 1.149 490 1.535 -320
Finansielle poster (netto) -340 -463 -123 -121 -99

Balance

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 6.716 8.058 8.058 6.716 5.305
Egenkapital (aktionærers andel) 6.716 8.058 8.058 6.716 5.305
Passiver i alt (balancesum) 31.562 32.555 32.555 31.562 33.362
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 15.405 14.293 14.293 15.405 17.649
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 9.441 10.204 10.204 9.441 10.408
Immaterielle aktiver 1.804 1.581 1.581 1.804 1.850
Materielle aktiver 10.453 10.692 10.692 10.453 11.014
Finansielle aktiver 7.416 7.979 7.979 7.416 7.471
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.942 3.146 3.146 2.942 3.639
Likvide beholdninger 8.620 8.836 8.836 8.620 9.077
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 11.889 12.303 12.303 11.889 13.027
Aktiver i alt 31.562 32.555 32.555 31.562 33.362
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 24.846 24.497 24.497 24.846 28.057
Langfristede aktiver (anlægsaktiver)   20.252 20.252    
Minoriteter (egenkapital)          
Aktiekapital          
Vare- og driftsbeholdninger          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin 4,50 5,10 6,70 17,10 -1,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 21,80 24,80 24,80 21,80  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   18 18    

Pengestrøm

  2017Q1 2015Y 2014Y
Pengestrøm fra driften -365 3.036 1.096
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet     2.050
Pengestrøm fra investeringsaktivitet     -481

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.