SAS AB

(SAS NOKO)
ISIN: SE0003366871

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoomsætning 31.010 9.843 8.957 18.800 12.210
EBIT 1.407 -110 -577 -110 2.094
Resultat før skat (EBT) 1.068 -208 -697 -905 1.973
Nettoresultat 659 -320 -556 -876 1.535
Finansielle indtægter 113 43 41 84 29
Finansielle omkostninger -453 -142 -161 -303 -150
Af- og nedskrivninger -1.058 -388 -327 -715 -343
Aktionærers andel af resultat 659 -320 -556 -876 1.535
Finansielle poster (netto) -340 -99 -120 -219 -121

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 6.716 5.305 6.143   6.716
Egenkapital (aktionærers andel) 6.716 5.305     6.716
Passiver i alt (balancesum) 31.562 33.362 30.900 33.362 31.562
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 15.405 17.649 16.515 17.539 15.405
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 9.441 10.408 8.242 10.408 9.441
Immaterielle aktiver 1.804 1.850 1.906 1.850 1.804
Materielle aktiver 10.453 11.014 10.870 11.014 10.453
Finansielle aktiver 7.416 7.471 7.199 7.471 7.416
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.942 3.639   3.639 2.942
Likvide beholdninger 8.620 9.077 7.226 9.077 8.620
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 11.889 13.027 10.925 13.027 11.889
Aktiver i alt 31.562 33.362 30.900 33.362 31.562
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 24.846 28.057 24.727 33.362 24.846
Minoriteter (egenkapital)          
Langfristede aktiver (anlægsaktiver)     19.975    
Aktiekapital       5.305  
Vare- og driftsbeholdninger          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 4,50 -1,10 -6,40 -37 17,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 21,80   20   21,80
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     9    

Pengestrøm

  2017Q1 2015Y 2014Y 2013Y
Pengestrøm fra driften -365 3.036 1.096 1.028
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet     2.050 1.171
Pengestrøm fra investeringsaktivitet     -481 -233

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.