Brdr.Hartmann

(HART)
ISIN: DK0010256197

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT 31,90 61 92,90 189,50 248,20
Nettoomsætning 514,30 572,30 1.086,60 1.573,30 2.096,10
Nettoresultat 1,30 43 44,30 130,60 174,70
Resultat før skat (EBT) 1,80 58,10 59,90 174,20 221,30
Bruttoresultat 138,60 176,20 314,80 509,90 667,80
Finansielle indtægter 0,50 2,50 3 4,70 10,50
Finansielle omkostninger -30,60 -5,40 -36 -20 -37,50

Balance

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Egenkapital 709 819,30 709 707 770,60
Egenkapital (aktionærers andel) 709   709 707 770,60
Aktiekapital 140,30 140,30 140,30 140,30 140,30
Passiver i alt (balancesum) 1.975,90 2.012,70 1.975,90 1.841,80 1.942,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 530,50 501,70 530,50 430,50 476,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 736,40 691,70 736,40 704,30 694,90
Immaterielle aktiver 106,50 117,90 106,50 110,60 115,50
Materielle aktiver 10.181,10 1.035,50 1.018,10 888,80 991,90
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.220,70 1.253,50 1.220,70 1.118,50 1.211
Vare- og driftsbeholdninger 223,60 222,80 223,60 216 222,80
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 375,60 384,60 375,60 351,70 360,30
Likvide beholdninger 61,40 53,90 61,40 57 54,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 755,20 759,20 755,20 723,30 731,40
Aktiver i alt 1.975,90 2.012,70 1.975,90 1.841,80 1.942,40
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver         103,60

Nøgletal - hovedtal

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT-margin 6,20 10,70 8,60 12 11,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         39,70
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         25

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT 31,90 61 92,90 189,50 248,20
Nettoomsætning 514,30 572,30 1.086,60 1.573,30 2.096,10
Nettoresultat 1,30 43 44,30 130,60 174,70
Resultat før skat (EBT) 1,80 58,10 59,90 174,20 221,30
Bruttoresultat 138,60 176,20 314,80 509,90 667,80
Finansielle indtægter 0,50 2,50 3 4,70 10,50
Finansielle omkostninger -30,60 -5,40 -36 -20 -37,50

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.