Brdr.Hartmann

(HART)
ISIN: DK0010256197

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT 161,80 221,40 68,90 31,90 61
Nettoomsætning 1.643,20 2.207,30 556,60 514,30 572,30
Nettoresultat 92,60 122 48,30 1,30 43
Resultat før skat (EBT) 117,20 167,80 57,30 1,80 58,10
Bruttoresultat 488,60 656,40 173,80 138,60 176,20
Finansielle indtægter 3,40 10,70 0,40 0,50 2,50
Finansielle omkostninger -38 -37,50 -12 -30,60 -5,40

Balance

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Egenkapital 746,60 745,90 746,60 709 819,30
Egenkapital (aktionærers andel) 746,60 745,90 746,60 709  
Aktiekapital 140,30 140,30 140,30 140,30 140,30
Passiver i alt (balancesum) 1.987,30 1.865,10 1.987,30 1.975,90 2.012,70
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 509 439,90 509 530,50 501,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 731,70 679,30 731,70 736,40 691,70
Immaterielle aktiver 105,30 101,40 105,30 106,50 117,90
Materielle aktiver 1.008,50 984,60 1.008,50 10.181,10 1.035,50
Finansielle aktiver 98,10   98,10    
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.211,90 1.141 1.211,90 1.220,70 1.253,50
Vare- og driftsbeholdninger 241 240,60 241 223,60 222,80
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 377,30 329,60 377,30 375,60 384,60
Likvide beholdninger 63,90 52,60 63,90 61,40 53,90
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 775,40 724,10 775,40 755,20 759,20
Aktiver i alt 1.987,30 1.865,10 1.987,30 1.975,90 2.012,70
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT-margin 9,90 10,70 12,30 6,20 10,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 37,50 40 37,50    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   16,20      

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT 161,80 221,40 68,90 31,90 61
Nettoomsætning 1.643,20 2.207,30 556,60 514,30 572,30
Nettoresultat 92,60 122 48,30 1,30 43
Resultat før skat (EBT) 117,20 167,80 57,30 1,80 58,10
Bruttoresultat 488,60 656,40 173,80 138,60 176,20
Finansielle indtægter 3,40 10,70 0,40 0,50 2,50
Finansielle omkostninger -38 -37,50 -12 -30,60 -5,40

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.