Brdr.Hartmann

(HART)
ISIN: DK0010256197

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT 161,80 31,90 61 92,90 68,90
Nettoomsætning 1.643,20 514,30 572,30 1.086,60 556,60
Nettoresultat 92,60 1,30 43 44,30 48,30
Resultat før skat (EBT) 117,20 1,80 58,10 59,90 57,30
Bruttoresultat 488,60 138,60 176,20 314,80 173,80
Finansielle indtægter 3,40 0,50 2,50 3 0,40
Finansielle omkostninger -38 -30,60 -5,40 -36 -12

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 746,60 709 819,30 709 746,60
Egenkapital (aktionærers andel) 746,60 709   709 746,60
Aktiekapital 140,30 140,30 140,30 140,30 140,30
Passiver i alt (balancesum) 1.987,30 1.975,90 2.012,70 1.975,90 1.987,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 509 530,50 501,70 530,50 509
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 731,70 736,40 691,70 736,40 731,70
Immaterielle aktiver 105,30 106,50 117,90 106,50 105,30
Materielle aktiver 1.008,50 10.181,10 1.035,50 1.018,10 1.008,50
Finansielle aktiver 98,10       98,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.211,90 1.220,70 1.253,50 1.220,70 1.211,90
Vare- og driftsbeholdninger 241 223,60 222,80 223,60 241
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 377,30 375,60 384,60 375,60 377,30
Likvide beholdninger 63,90 61,40 53,90 61,40 63,90
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 775,40 755,20 759,20 755,20 775,40
Aktiver i alt 1.987,30 1.975,90 2.012,70 1.975,90 1.987,30
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 9,90 6,20 10,70 8,60 12,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 37,50       37,50
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT 161,80 31,90 61 92,90 68,90
Nettoomsætning 1.643,20 514,30 572,30 1.086,60 556,60
Nettoresultat 92,60 1,30 43 44,30 48,30
Resultat før skat (EBT) 117,20 1,80 58,10 59,90 57,30
Bruttoresultat 488,60 138,60 176,20 314,80 173,80
Finansielle indtægter 3,40 0,50 2,50 3 0,40
Finansielle omkostninger -38 -30,60 -5,40 -36 -12

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.