Egetæpper B

(EGE B)
ISIN: DK0060458206

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT 24,40 55,30 73,70 17,20 16,20
Nettoomsætning 284,20 725,20 1.016,10 268,70 234,50
Nettoresultat 13,70 34,20 43,40 10,10 9,90
Resultat før skat (EBT) 19,20 47,70 62,60 14,10 14,30
Bruttoresultat 110,20 289,40 395,80 101,60 93,30
Finansielle indtægter   2,40 3   1,60
Finansielle omkostninger -5,50 -10,20 -14,40 -3,10 -3,80

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 499,10 479,30 487,80 479,30 467,60
Egenkapital (aktionærers andel) 494,80 474,20 482,40 474,20 462,70
Aktiekapital 26,20 26,20 26,20 26,20 26,20
Passiver i alt (balancesum) 1.009,20 973,80 976,10 973,80 761,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 271,80 249,60 248,60 249,60 195,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 238,30 244,90 239,70 244,90 98
Immaterielle aktiver 177 176 173,80 176 46,80
Materielle aktiver 347,30 350,50 347,30 350,50 311,60
Finansielle aktiver 26,50 26,10 26,20 26,10 26,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 550,70 552,70 547,20 552,70 384,50
Vare- og driftsbeholdninger 268,60 254,80 252,10 254,80 239,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 140,60 139,30 127,20 139,30 118,90
Likvide beholdninger 49,20 27 33,30 27 18,80
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 458,40 421,10 428,80 421,10 377
Aktiver i alt 1.009,20 973,80 976,10 973,80 761,50
Minoriteter (egenkapital) 4,30 5,10 5,30 5,10 4,70

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin 9 8 7 6,40 6,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 49   49    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 11   9    

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT 24,40 55,30 73,70 17,20 16,20
Nettoomsætning 284,20 725,20 1.016,10 268,70 234,50
Nettoresultat 13,70 34,20 43,40 10,10 9,90
Resultat før skat (EBT) 19,20 47,70 62,60 14,10 14,30
Bruttoresultat 110,20 289,40 395,80 101,60 93,30
Finansielle indtægter   2,40 3   1,60
Finansielle omkostninger -5,50 -10,20 -14,40 -3,10 -3,80

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.