Egetæpper B

(EGE B)
ISIN: DK0060458206

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 845,90 277,20 284,20 561,40 284,50
Bruttoresultat 323,90 105 110,20 215,30 108,60
EBIT 55,80 14,60 24,40 39 16,80
Resultat før skat (EBT) 42 10,30 19,20 29,40 12,60
Nettoresultat 30,70 8,20 13,70 21,90 8,90
Finansielle indtægter 1 0,30   0,50 0,10
Finansielle omkostninger -14,70 -4,70 -5,50 -10,20 -4,50

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 498,90 490 499,10 490 498,90
Egenkapital (aktionærers andel) 493,80 458,10 494,80 485,10 493,80
Aktiekapital 26,20 26,20 26,20 26,20 26,20
Passiver i alt (balancesum) 1.022 1.007,50 1.009,20 1.007,50 1.022
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 377,90 286,70 271,80 286,70 377,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 145,20 230,80 238,30 230,80 145,20
Immaterielle aktiver 185,60 181,60 177 181,60 185,60
Materielle aktiver 352 348,80 347,30 348,80 352
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 564,60 557,10 550,70 557,10 564,60
Vare- og driftsbeholdninger 275 272,50 268,60 272,50 275
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 147,60 149,60 140,60 149,60 147,60
Likvide beholdninger 34,80 28,30 49,20 28,30 34,80
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 457,40 450,40 458,40 450,40 457,40
Aktiver i alt 1.022 1.007,50 1.009,20 1.007,50 1.022
Minoriteter (egenkapital) 5,10 4,90 4,30 4,90 5,10
Finansielle aktiver   26,80 26,50 26,70  

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 6,60 5,30 9 7 19,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     49    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     11    

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 845,90 277,20 284,20 561,40 284,50
Bruttoresultat 323,90 105 110,20 215,30 108,60
EBIT 55,80 14,60 24,40 39 16,80
Resultat før skat (EBT) 42 10,30 19,20 29,40 12,60
Nettoresultat 30,70 8,20 13,70 21,90 8,90
Finansielle indtægter 1 0,30   0,50 0,10
Finansielle omkostninger -14,70 -4,70 -5,50 -10,20 -4,50

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.