Veloxis Pharmaceuticals

(VELO)
ISIN: DK0060048148

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Nettoomsætning 12,20 4 16,20 5,50 9,20
EBIT 2,70 -5,20 2,50 -23,80 -28,80
Resultat før skat (EBT) 2,30 -5,60 -3,30 -24 -28,80
Nettoresultat 1,60 -5,90 4,20 -24 -10,10
Finansielle indtægter 0,10   0,10 0,20 0,60
Finansielle omkostninger -0,60   -0,90 -0,30 -0,70

Balance

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Egenkapital 8 5,40 8 -4,60 10,20
Egenkapital (aktionærers andel) 8   8 -4,60 10,20
Aktiekapital 24,30 24,20 24,50 25,50 24,20
Passiver i alt (balancesum) 41,50 33,50 41,50 12,70 29,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 7,70 6,30 7,70 3,30 5,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 25,80 21,80 25,80 14 13,80
Immaterielle aktiver 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Materielle aktiver 0,50 0,60 0,50 0,50 0,50
Finansielle aktiver 18,70 18,40 18,70   18,70
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 19,30 19,10 19,30 0,60 19,30
Vare- og driftsbeholdninger 5,80 5 5,80 3,10 4,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2,90 1,40 2,90 1,60 2,20
Likvide beholdninger 12,80 7,20 12,80 5,30 3,40
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 22,10 14,40 22,10 12,10 10,60
Aktiver i alt 41,50 33,50 41,50 12,70 29,90
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2017Q2 2017H1 20169M 2016Y 2016Q3
EBIT-margin 22,10 15,40 -432,70 -313 -331,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       34,10  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Nettoomsætning 12,20 4 16,20 5,50 9,20
EBIT 2,70 -5,20 2,50 -23,80 -28,80
Resultat før skat (EBT) 2,30 -5,60 -3,30 -24 -28,80
Nettoresultat 1,60 -5,90 4,20 -24 -10,10
Finansielle indtægter 0,10   0,10 0,20 0,60
Finansielle omkostninger -0,60   -0,90 -0,30 -0,70

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.