Veloxis Pharmaceuticals

(VELO)
ISIN: DK0060048148

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoomsætning 22,10 12,20 4 16,20 5,90
EBIT -6,70 2,70 -5,20 2,50 -4,20
Resultat før skat (EBT) -8,10 2,30 -5,60 -3,30 -4,80
Nettoresultat -8,40 1,60 -5,90 4,20 -4,20
Finansielle indtægter 0,20 0,10   0,10  
Finansielle omkostninger -1,60 -0,60   -0,90 -0,60

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 5,20 8 5,40 8 5,20
Egenkapital (aktionærers andel) 5,20 8   8 5,20
Aktiekapital 24,30 24,30 24,20 24,50 24,30
Passiver i alt (balancesum) 39,80 41,50 33,50 41,50 39,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 8,90 7,70 6,30 7,70 8,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 25,80 25,80 21,80 25,80 25,80
Immaterielle aktiver   0,10 0,10 0,10  
Materielle aktiver 0,90 0,50 0,60 0,50 0,90
Finansielle aktiver 19,40 18,70 18,40 18,70 19,40
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 20,40 19,30 19,10 19,30 20,40
Vare- og driftsbeholdninger 6,10 5,80 5 5,80 6,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 4,30 2,90 1,40 2,90 4,30
Likvide beholdninger 9 12,80 7,20 12,80 9
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 19,40 22,10 14,40 22,10 19,40
Aktiver i alt 39,80 41,50 33,50 41,50 39,80
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017H1 2017Q3 2016Y
EBIT-margin -30,30 22,10 15,40 -71,20 -313
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 13,70     13,70 34,10
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoomsætning 22,10 12,20 4 16,20 5,90
EBIT -6,70 2,70 -5,20 2,50 -4,20
Resultat før skat (EBT) -8,10 2,30 -5,60 -3,30 -4,80
Nettoresultat -8,40 1,60 -5,90 4,20 -4,20
Finansielle indtægter 0,20 0,10   0,10  
Finansielle omkostninger -1,60 -0,60   -0,90 -0,60