ChemoMetec

(CHEMM)
ISIN: DK0060055861

Resultatopgørelse

  2017H1 2017Y 2016Y 2015Y
EBIT 2,10 10,40 15,90 5,80
Nettoomsætning 42,40 90,30 85,20 61,20
Nettoresultat 2 7,50 10,50 8
Resultat før skat (EBT) 2,60 8,70 13,80 6,70
Bruttoresultat 35 80,20 72,30 52,20
Finansielle indtægter 1,20     1,30
Finansielle omkostninger 0,70 -1,80 -2,10 -0,50

Balance

  2017H1 2017Y 2016Y 2015Y
Egenkapital 58,70 64,40 56,80 46,40
Egenkapital (aktionærers andel) 58,70 64,40 56,80 46,40
Aktiekapital 17,40 17,40 17,40 17,40
Passiver i alt (balancesum) 92,10 97,60 90,40 63,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 20,90 21,10 15,90 11,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 12,50 12,20 17,60 5,20
Immaterielle aktiver 27,70 30 26,20 23,60
Materielle aktiver 26,10 26,40 25,50 5,50
Finansielle aktiver 5 0,10   0,80
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 54,50 56,60 52,90 34,20
Vare- og driftsbeholdninger 9,90 13,30 7,50 6,50
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 17,40 15,30 15,10 7,40
Likvide beholdninger 9,50 12,40 14,10 10,90
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 37,70 41 37,50 29,30
Aktiver i alt 92,10 97,60 90,40 63,50
Minoriteter (egenkapital)        

Nøgletal - hovedtal

  2017H1 2017Y 2016Y 2015Y
EBIT-margin 5 11,50 18,70 9,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   66 62,80 73,10
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   12,40 20,30 17,80

Resultatopgørelse

  2017H1 2017Y 2016Y 2015Y
EBIT 2,10 10,40 15,90 5,80
Nettoomsætning 42,40 90,30 85,20 61,20
Nettoresultat 2 7,50 10,50 8
Resultat før skat (EBT) 2,60 8,70 13,80 6,70
Bruttoresultat 35 80,20 72,30 52,20
Finansielle indtægter 1,20     1,30
Finansielle omkostninger 0,70 -1,80 -2,10 -0,50

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.