Columbus

(COLUM)
ISIN: DK0010268366

Resultatopgørelse

  20179M 2017H1 2017Q1 2016Q1 2016Y
Nettoomsætning 906,70 642,30 310,10 275,30 1.192,70
Bruttoresultat 713,40 499,50 249,70 222,70 928,10
EBIT 66,30 50,30 19,10 17,90 105,30
Resultat før skat (EBT) 61,20 46,40 19,10 16,20 107,30
Finansielle indtægter 0,10     0,10 2,70
Finansielle omkostninger -5,10 -6,30 -2,40 -1,80 -0,60
Nettoresultat   26,10 16,70   81,50

Balance

  20179M 2017H1 2017Q1 2016Q1 2016Y
Egenkapital 513,50 503,30 505,80 399 471,60
Egenkapital (aktionærers andel) 510,40 499,80 503,80 396,20 469,80
Aktiekapital 149,80 149,80 149,80 142,10 145,20
Passiver i alt (balancesum) 819,30 846,10 852,30 686,10 837,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 281,50 314,80 317,90 267,60 343,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 24,80 28,10 28,60 19,50 22,10
Immaterielle aktiver 472,10     431 415,20
Materielle aktiver 85,30     16,30 17,10
Finansielle aktiver 21,80     18,60 17,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 579,60 28,10 605,70 465,90 547,80
Vare- og driftsbeholdninger 0,20 0,20 688 1,20 0,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 136,90 183,50 136,60 120 151,50
Likvide beholdninger 65,20 73,30 64,90 52,30 94,70
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 239,60   246,70 220,20 289,70
Aktiver i alt 819,30 846,10 852,30 686,10 837,50
Minoriteter (egenkapital) 3,10 3,40 2,70 2,80 1,80

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017H1 2017Q1 2016Q1 2016Y
EBIT-margin 7,30 50,30 6,20 6,50 8,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 623       56,10
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         17,20

Resultatopgørelse

  20179M 2017H1 2017Q1 2016Q1 2016Y
Nettoomsætning 906,70 642,30 310,10 275,30 1.192,70
Bruttoresultat 713,40 499,50 249,70 222,70 928,10
EBIT 66,30 50,30 19,10 17,90 105,30
Resultat før skat (EBT) 61,20 46,40 19,10 16,20 107,30
Finansielle indtægter 0,10     0,10 2,70
Finansielle omkostninger -5,10 -6,30 -2,40 -1,80 -0,60
Nettoresultat   26,10 16,70   81,50