Columbus

(COLUM)
ISIN: DK0010268366

Resultatopgørelse

  2017H1 2017Q1 20169M 2016Q1 2016Y
EBIT 50,30 19,10 60,20 17,90 105,30
Nettoomsætning 642,30 310,10 855,50 275,30 1.192,70
Nettoresultat 26,10 16,70     81,50
Resultat før skat (EBT) 46,40 19,10 58,90 16,20 107,30
Bruttoresultat 499,50 249,70 672,20 222,70 928,10
Finansielle indtægter     0,10 0,10 2,70
Finansielle omkostninger -6,30 -2,40 -1,40 -1,80 -0,60

Balance

  2017H1 2017Q1 20169M 2016Q1 2016Y
Egenkapital 503,30 505,80 427,80 399 471,60
Egenkapital (aktionærers andel) 499,80 503,80 425,90 396,20 469,80
Aktiekapital 149,80 149,80 145,20 142,10 145,20
Passiver i alt (balancesum) 846,10 852,30 733,90 686,10 837,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 314,80 317,90 280 267,60 343,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 28,10 28,60 26,10 19,50 22,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 28,10 605,70 507 465,90 547,80
Vare- og driftsbeholdninger 0,20 688 0,30 1,20 0,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 183,50 136,60 113,70 120 151,50
Likvide beholdninger 73,30 64,90 73,20 52,30 94,70
Aktiver i alt 846,10 852,30 733,90 686,10 837,50
Minoriteter (egenkapital) 3,40 2,70 1,80 2,80 1,80
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver)   246,70 226,90 220,20 289,70
Immaterielle aktiver     408,50 431 415,20
Materielle aktiver     80,90 16,30 17,10
Finansielle aktiver     17,60 18,60 17,10

Nøgletal - hovedtal

  2017H1 2017Q1 20169M 2016Q1 2016Y
EBIT-margin 50,30 6,20 7 6,50 8,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         56,10
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         17,20

Resultatopgørelse

  2017H1 2017Q1 20169M 2016Q1 2016Y
EBIT 50,30 19,10 60,20 17,90 105,30
Nettoomsætning 642,30 310,10 855,50 275,30 1.192,70
Nettoresultat 26,10 16,70     81,50
Resultat før skat (EBT) 46,40 19,10 58,90 16,20 107,30
Bruttoresultat 499,50 249,70 672,20 222,70 928,10
Finansielle indtægter     0,10 0,10 2,70
Finansielle omkostninger -6,30 -2,40 -1,40 -1,80 -0,60

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.