Columbus

(COLUM)
ISIN: DK0010268366

Resultatopgørelse

  20179M 2017H1 2017Q1 2017Y 2016Q1
Nettoomsætning 906,70 642,30 310,10 1.218,70 275,30
Bruttoresultat 713,40 499,50 249,70 951,30 222,70
EBIT 66,30 50,30 19,10 106,70 17,90
Resultat før skat (EBT) 61,20 46,40 19,10 101,60 16,20
Finansielle indtægter 0,10     0,90 0,10
Finansielle omkostninger -5,10 -6,30 -2,40 -6 -1,80
Nettoresultat   26,10 16,70 73,80  

Balance

  20179M 2017H1 2017Q1 2017Y 2016Q1
Egenkapital 513,50 503,30 505,80 552,10 399
Egenkapital (aktionærers andel) 510,40 499,80 503,80 549,10 396,20
Aktiekapital 149,80 149,80 149,80 149,80 142,10
Passiver i alt (balancesum) 819,30 846,10 852,30 851,80 686,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 281,50 314,80 317,90 274,30 267,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 24,80 28,10 28,60 25,40 19,50
Immaterielle aktiver 472,10     439,30 431
Materielle aktiver 85,30     12,60 16,30
Finansielle aktiver 21,80     12,60 18,60
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 579,60 28,10 605,70 584,30 465,90
Vare- og driftsbeholdninger 0,20 0,20 688   1,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 136,90 183,50 136,60 148,90 120
Likvide beholdninger 65,20 73,30 64,90 88,20 52,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 239,60   246,70 267,50 220,20
Aktiver i alt 819,30 846,10 852,30 851,80 686,10
Minoriteter (egenkapital) 3,10 3,40 2,70 3 2,80

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017H1 2017Q1 2017Y 2016Q1
EBIT-margin 7,30 50,30 6,20 8,80 6,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 623     4,50  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       17,30  

Resultatopgørelse

  20179M 2017H1 2017Q1 2017Y 2016Q1
Nettoomsætning 906,70 642,30 310,10 1.218,70 275,30
Bruttoresultat 713,40 499,50 249,70 951,30 222,70
EBIT 66,30 50,30 19,10 106,70 17,90
Resultat før skat (EBT) 61,20 46,40 19,10 101,60 16,20
Finansielle indtægter 0,10     0,90 0,10
Finansielle omkostninger -5,10 -6,30 -2,40 -6 -1,80
Nettoresultat   26,10 16,70 73,80  

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.