Carlsberg B

(CARL B)
ISIN: DK0010181759

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Nettoomsætning 18.063 13.702 31.765 48.777 62.614
Bruttoresultat     16.146   31.419
EBIT     4.163   8.496
Resultat før skat (EBT)     3.812   7.249
Nettoresultat     2.707   4.857
Finansielle indtægter     647   919
Finansielle omkostninger     -998   -2.166
Aktionærers andel af resultat     2.304   4.486
Finansielle poster (netto)     -351   -1.247
Særlige poster     38   251
EBIT før særlige poster     4.125   8.245
Administrationsomkostninger     -2.540   -5.220
Salgs- og distributionsomkostninger     -9.617   -18.476
Produktionsomkostninger     -15.619   -31.195

Balance

  2017Q2 2017H1 2016Y 2015Y 2014Y
Egenkapital 51.098 51.098 53.650 47.231 55.997
Egenkapital (aktionærers andel) 48.513 48.513 50.811 43.489 52.437
Aktiekapital 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051
Passiver i alt (balancesum) 125.777 125.777 126.906 124.901 136.983
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 36.369 36.369 34.135 29.671 26.523
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 38.310 38.310 39.106 47.911 54.463
Immaterielle aktiver 73.805 73.805 76.736 72.920 81.754
Materielle aktiver 24.576 24.576 25.810 26.678 28.748
Finansielle aktiver 6.917 6.917 7.382 8.227 7.838
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 105.298 105.298 109.928 107.825 118.340
Vare- og driftsbeholdninger 4.356 4.356 3.963 3.817 4.498
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 6.777 6.777 5.485 5.729 6.872
Likvide beholdninger 5.719 5.719 3.502 3.131 2.418
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 20.479 20.479 16.853 16.607 17.575
Aktiver i alt 125.777 125.777 126.906 124.901 136.983
Minoriteter (egenkapital) 2.585 2.585 2.839 3.742 3.560
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 74.679 74.679 73.256 77.582 80.986

Nøgletal - hovedtal

  2017H1 2016Y 2015Y 2014Y
EBIT-margin 13,10 13,60 -0,30 12,20
Bruttomargin 50,80 50,20 12,90 49,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   40 34,80 38,30

Pengestrøm

  2017H1 2016Y 2015Y 2014Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -2.858 2.840 -6.575 -6.735
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.124 -713 -3.307 -5.549
Pengestrøm fra driften 6.986 9.329 10.140 7.405

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.