Dantax

(DANT)
ISIN: DK0015205637

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT 2,40 1,70 4,10 3,80 5,10
Nettoomsætning 16,90 11,80 28,80 30,10 40,30
Nettoresultat 3,10 3,20 6,30 6,20 7,80
Resultat før skat (EBT) 4 4,20 8,10 7,80 9,80
Bruttoresultat 4 3 7 9,10 12
Finansielle indtægter 1,50 2,40 3,90 3,40 3,70
Finansielle omkostninger          

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 71,30 72 71,30 67,20 68,80
Egenkapital (aktionærers andel) 71,30 72 71,30   68,80
Aktiekapital 30 30 30 30 30
Passiver i alt (balancesum) 80,70 83,10 80,70 78,50 80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 8,50 10 8,50 7,90 10,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 0,90 1,10 0,90 3,40 1,10
Materielle aktiver 3,70 3,80 3,70 3,90 3,90
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 5,50 5,40 5,50 5,30 5,50
Vare- og driftsbeholdninger 10,30 11,30 10,30 8,60 12
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 9,50 4,30 9,50 3,70 2,20
Likvide beholdninger 4 15,60 4 15,50 15,70
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 75,20 77,70 75,20 73,20 74,50
Aktiver i alt 80,70 83,10 80,70 78,50 80
Minoriteter (egenkapital)          
Immaterielle aktiver          
Finansielle aktiver   1,60   1,40 1,60

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin 14,20 14,40 14,20 12,60 12,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 88   88   81
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 18,60   18,60   12,10

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT 2,40 1,70 4,10 3,80 5,10
Nettoomsætning 16,90 11,80 28,80 30,10 40,30
Nettoresultat 3,10 3,20 6,30 6,20 7,80
Resultat før skat (EBT) 4 4,20 8,10 7,80 9,80
Bruttoresultat 4 3 7 9,10 12
Finansielle indtægter 1,50 2,40 3,90 3,40 3,70
Finansielle omkostninger          

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.