Dantax

(DANT)
ISIN: DK0015205637

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT 1,70 3,80 5,10 1,40 1,60
Nettoomsætning 11,80 30,10 40,30 10,40 10,20
Nettoresultat 3,20 6,20 7,80 2,10 3
Resultat før skat (EBT) 4,20 7,80 9,80 2,60 3,80
Bruttoresultat 3 9,10 12 3 3,60
Finansielle indtægter 2,40 3,40 3,70   2,20
Finansielle omkostninger          

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 72 67,20 68,80 67,20 65,10
Egenkapital (aktionærers andel) 72   68,80    
Aktiekapital 30 30 30 30 30
Passiver i alt (balancesum) 83,10 78,50 80 78,50 75,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 10 7,90 10,10 7,90 7,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1,10 3,40 1,10 3,40 3,30
Immaterielle aktiver          
Materielle aktiver 3,80 3,90 3,90 3,90 4
Finansielle aktiver 1,60 1,40 1,60 1,40  
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 5,40 5,30 5,50 5,30 4,90
Vare- og driftsbeholdninger 11,30 8,60 12 5,60 10,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 4,30 3,70 2,20 3,70 3,20
Likvide beholdninger 15,60 15,50 15,70 15,50 16,70
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 77,70 73,20 74,50 73,20 70,70
Aktiver i alt 83,10 78,50 80 78,50 75,60
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin 14,40 12,60 12,70 13,50 15,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     81    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     12,10    

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT 1,70 3,80 5,10 1,40 1,60
Nettoomsætning 11,80 30,10 40,30 10,40 10,20
Nettoresultat 3,20 6,20 7,80 2,10 3
Resultat før skat (EBT) 4,20 7,80 9,80 2,60 3,80
Bruttoresultat 3 9,10 12 3 3,60
Finansielle indtægter 2,40 3,40 3,70   2,20
Finansielle omkostninger          

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.