Gabriel Holding

(GABR)
ISIN: DK0060124691

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT 32,40 13,30 8,40 21,60 10,80
Nettoomsætning 3.673 124,30 117 241,30 126
Nettoresultat 26,80 11 7,70 18,70 8,10
Resultat før skat (EBT) 34,30 11 9,50 23,80 10,50
Finansielle indtægter 0,80 0,40 0,40 0,80  
Finansielle omkostninger -1,50   -0,20 -0,30 -1,20
Bruttoresultat   -71,80      

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 213,60 207 195,80 207 213,60
Aktiekapital 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80
Passiver i alt (balancesum) 402,80 387,40 364,70 387,40 402,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 143,20 135,80 124,40 135,80 143,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 15,80 13,70 12,70 13,70 15,80
Immaterielle aktiver 51,20 50,40 50,10 50,40 51,20
Materielle aktiver 39,20 38,70 35 38,70 39,20
Finansielle aktiver 28,10 26,70 31,80 26,70 28,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 118,50 116,60 116,90 116,60 118,50
Vare- og driftsbeholdninger 84,70 77 73,70 77 84,70
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 80,80   65,80   80,80
Likvide beholdninger 33,70 31,30 23,90 31,30 33,70
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 202,60 189,50 165,70 189,50 202,60
Aktiver i alt 402,80 387,40 364,70 387,40 402,80
Minoriteter (egenkapital)          
Egenkapital (aktionærers andel)     195,80    

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 8,80 10,70 7,20 9 8,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT 32,40 13,30 8,40 21,60 10,80
Nettoomsætning 3.673 124,30 117 241,30 126
Nettoresultat 26,80 11 7,70 18,70 8,10
Resultat før skat (EBT) 34,30 11 9,50 23,80 10,50
Finansielle indtægter 0,80 0,40 0,40 0,80  
Finansielle omkostninger -1,50   -0,20 -0,30 -1,20
Bruttoresultat   -71,80      

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.