Bioporto B

(BIOPOR)
ISIN: DK0011048619

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT -28,30 -36,50 -10,70 -8,40 -9,30
Nettoomsætning 18,30 25,20 6 6,60 5,70
Nettoresultat 25,30 -32,20 -9,10 -7,60 -8,60
Resultat før skat (EBT) 28,50 -37,10 -10,50 -8,50 -9,40
Bruttoresultat 13,30 18,20 4,20 4,90 4,20
Finansielle indtægter   1,10      
Finansielle omkostninger   -1,70      

Balance

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Egenkapital 21,20 56,10 21,20 29,50 36,40
Egenkapital (aktionærers andel) 21,20 56,10 21,20 29,50  
Aktiekapital 142,50 155,50 142,50 142,50 142,50
Passiver i alt (balancesum) 32 65,60 32 37,50 45,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 9,70 8,70 9,70 6,80 8,30
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1 0,90 1 1,20 1,20
Immaterielle aktiver 1,70 1,60 1,70 1,80 1,90
Materielle aktiver 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40
Finansielle aktiver 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2,70 2,60 29,30 2,80 3
Vare- og driftsbeholdninger 16 3,40 16    
Likvide beholdninger 13,30 6 13,30 20,10 29,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 29,30 63 29,30 34,70 42,90
Aktiver i alt 32 65,60 32 37,50 45,90
Minoriteter (egenkapital)          
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   6,40      

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT-margin -154 -145 -178 -127 -162
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   85,50      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   -64      

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT -28,30 -36,50 -10,70 -8,40 -9,30
Nettoomsætning 18,30 25,20 6 6,60 5,70
Nettoresultat 25,30 -32,20 -9,10 -7,60 -8,60
Resultat før skat (EBT) 28,50 -37,10 -10,50 -8,50 -9,40
Bruttoresultat 13,30 18,20 4,20 4,90 4,20
Finansielle indtægter   1,10      
Finansielle omkostninger   -1,70      

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.