Bioporto B

(BIOPOR)
ISIN: DK0011048619

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT -8,40 -9,30 -17,70 -20,30 -25
Nettoomsætning 6,60 5,70 12,40 14,40 20,70
Nettoresultat -7,60 -8,60 -12,20 -18,80 -22,80
Resultat før skat (EBT) -8,50 -9,40 -18 -20,40 -24,90
Bruttoresultat 4,90 4,20 9,10 10,60 15,70
Finansielle indtægter         0,30
Finansielle omkostninger         -0,20

Balance

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Egenkapital 29,50 36,40 29,50 27,20 44,30
Egenkapital (aktionærers andel) 29,50   29,50 27,20 44,30
Aktiekapital 142,50 142,50 142,50 129,60 142,50
Passiver i alt (balancesum) 37,50 45,90 37,50 32,40 50,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 6,80 8,30 6,80 5,20 5,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1,20 1,20 1,20   1,20
Immaterielle aktiver 1,80 1,90 1,80 0,60 2
Materielle aktiver 0,30 0,40 0,30 0,50 0,40
Finansielle aktiver 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2,80 3 2,80 1,80 3,10
Likvide beholdninger 20,10 29,20 20,10 19 35,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 34,70 42,90 34,70 30,60 47,60
Aktiver i alt 37,50 45,90 37,50 32,40 50,60
Minoriteter (egenkapital)          
Vare- og driftsbeholdninger         3,90
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)         4,70

Nøgletal - hovedtal

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT-margin -127 -162 -143 -140,50 -121
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         87
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         -51

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT -8,40 -9,30 -17,70 -20,30 -25
Nettoomsætning 6,60 5,70 12,40 14,40 20,70
Nettoresultat -7,60 -8,60 -12,20 -18,80 -22,80
Resultat før skat (EBT) -8,50 -9,40 -18 -20,40 -24,90
Bruttoresultat 4,90 4,20 9,10 10,60 15,70
Finansielle indtægter         0,30
Finansielle omkostninger         -0,20

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.