Bioporto B

(BIOPOR)
ISIN: DK0011048619

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT -12,60 -28,30 -36,50 -10,70 -8,40
Nettoomsætning 4,60 18,30 25,20 6 6,60
Nettoresultat -11,20 25,30 -32,20 -9,10 -7,60
Resultat før skat (EBT) -12,50 28,50 -37,10 -10,50 -8,50
Bruttoresultat 3,20 13,30 18,20 4,20 4,90
Finansielle indtægter     1,10    
Finansielle omkostninger     -1,70    

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 45,40 21,20 56,10 21,20 29,50
Egenkapital (aktionærers andel) 45,40 21,20 56,10 21,20 29,50
Aktiekapital 155,50 142,50 155,50 142,50 142,50
Passiver i alt (balancesum) 53,50 32 65,60 32 37,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 7,30 9,70 8,70 9,70 6,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 0,70 1 0,90 1 1,20
Immaterielle aktiver 2 1,70 1,60 1,70 1,80
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2,70 2,70 2,60 29,30 2,80
Vare- og driftsbeholdninger 3,10 16 3,40 16  
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 6,10   6,40    
Likvide beholdninger 33,70 13,30 6 13,30 20,10
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 50,70 29,30 63 29,30 34,70
Aktiver i alt 53,50 32 65,60 32 37,50
Minoriteter (egenkapital)          
Materielle aktiver   0,30 0,30 0,30 0,30
Finansielle aktiver   0,70 0,70 0,70 0,70

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin -273,90 -154 -145 -178 -127
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     85,50    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     -64    

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT -12,60 -28,30 -36,50 -10,70 -8,40
Nettoomsætning 4,60 18,30 25,20 6 6,60
Nettoresultat -11,20 25,30 -32,20 -9,10 -7,60
Resultat før skat (EBT) -12,50 28,50 -37,10 -10,50 -8,50
Bruttoresultat 3,20 13,30 18,20 4,20 4,90
Finansielle indtægter     1,10    
Finansielle omkostninger     -1,70