Brd. Klee B

(KLEE B)
ISIN: DK0010129089

Resultatopgørelse

  20179M 2017H1 2017Y 2016Y 2015Y
Nettoomsætning 138,30 94,50 183,60 174,70 157,10
Resultat før skat (EBT) 8,70 5,90 14,60 15 9,60
Nettoresultat   4,60 11,20 11,60 7,10
Bruttoresultat   37,20 72,90 69,30 62,60
Finansielle indtægter     98,50 0,10 0,10
Finansielle omkostninger   -0,50 -869 -0,90 -0,80

Balance

  2017H1 2017Y 2016Y 2015Y
Egenkapital 60,70 67,20 59,90 52,70
Egenkapital (aktionærers andel) 60,70 67,20 59,90 52,70
Aktiekapital 5,10 5,10 5,10 5,10
Passiver i alt (balancesum) 102,40 111,90 105,30 94,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 27,40 30,40 30,70 26,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 13 12,50 13,50 14,50
Immaterielle aktiver 1,30 1,40 1,50 1,90
Materielle aktiver 20,60 20,20 19,70 18,70
Finansielle aktiver   34,10   27
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 21,90 21,70 21,20 20,60
Vare- og driftsbeholdninger 36,40 37,20 40,90 34,20
Likvide beholdninger 8,60 16,50 9,90 11,10
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 80,50 90,20 84,20 74,30
Aktiver i alt 102,40 111,90 105,30 94,90
Minoriteter (egenkapital)        
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   35,80 31,70  

Nøgletal - hovedtal

  2017H1 2017Y 2016Y 2015Y
EBIT-margin 6,70 8,40 9,10 6,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   60,10 56,90 55,10
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   17,60 20,60 13,90

Resultatopgørelse

  20179M 2017H1 2017Y 2016Y 2015Y
Nettoomsætning 138,30 94,50 183,60 174,70 157,10
Resultat før skat (EBT) 8,70 5,90 14,60 15 9,60
Nettoresultat   4,60 11,20 11,60 7,10
Bruttoresultat   37,20 72,90 69,30 62,60
Finansielle indtægter     98,50 0,10 0,10
Finansielle omkostninger   -0,50 -869 -0,90 -0,80

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.