Brd. Klee B

(KLEE B)
ISIN: DK0010129089

Resultatopgørelse

  20179M 2017H1 2016Y 2015Y 2014Y
Nettoomsætning 138,30 94,50 174,70 157,10 154,20
Resultat før skat (EBT) 8,70 5,90 15 9,60 11,80
Nettoresultat   4,60 11,60 7,10 8,60
Bruttoresultat   37,20 69,30 62,60 62,90
Finansielle indtægter     0,10 0,10  
Finansielle omkostninger   -0,50 -0,90 -0,80 -0,50

Balance

  2017H1 2016Y 2015Y 2014Y
Egenkapital 60,70 59,90 52,70 49,40
Egenkapital (aktionærers andel) 60,70 59,90 52,70 49,40
Aktiekapital 5,10 5,10 5,10 5,10
Passiver i alt (balancesum) 102,40 105,30 94,90 85,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 27,40 30,70 26,20 28
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 13 13,50 14,50 6,60
Immaterielle aktiver 1,30 1,50 1,90 1,80
Materielle aktiver 20,60 19,70 18,70 9,40
Finansielle aktiver     27 22,40
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 21,90 21,20 20,60 11,30
Vare- og driftsbeholdninger 36,40 40,90 34,20 30
Likvide beholdninger 8,60 9,90 11,10 15,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 80,50 84,20 74,30 73,90
Aktiver i alt 102,40 105,30 94,90 85,20
Minoriteter (egenkapital)        
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   31,70    

Nøgletal - hovedtal

  2017H1 2016Y 2015Y 2014Y
EBIT-margin 6,70 9,10 6,60 8
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   56,90 55,10 58
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   20,60 13,90 18

Resultatopgørelse

  20179M 2017H1 2016Y 2015Y 2014Y
Nettoomsætning 138,30 94,50 174,70 157,10 154,20
Resultat før skat (EBT) 8,70 5,90 15 9,60 11,80
Nettoresultat   4,60 11,60 7,10 8,60
Bruttoresultat   37,20 69,30 62,60 62,90
Finansielle indtægter     0,10 0,10  
Finansielle omkostninger   -0,50 -0,90 -0,80 -0,50

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.