Solar B

(SOLAR B)
ISIN: DK0010274844

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT 132 26 39 65 67
Nettoomsætning 8.630 2.861 2.996 5.857 2.773
Nettoresultat 153 -12 123 111 42
Resultat før skat (EBT) 191 -5 39 129 62
Bruttoresultat 1.789 587 632 1.219 570
Finansielle indtægter 90 -21 106 85 5
Finansielle omkostninger -30 -10 -11 -21 -9

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 1.745 1.696 1.723 1.696 1.745
Egenkapital (aktionærers andel) 1.745 1.696   1.696 1.745
Aktiekapital 775 775 792 775 775
Passiver i alt (balancesum) 5.014 4.903 4.915 4.903 5.014
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2.907 2.841 2.821 2.841 2.907
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 362 366 371 366 362
Immaterielle aktiver 505 500 493 500 505
Materielle aktiver 829 849 867 849 829
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.675 1.681 1.698 1.681 1.675
Vare- og driftsbeholdninger 1.504 1.430 1.401 1.430 1.504
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.755 1.691 1.685 1.691 1.755
Likvide beholdninger 17 19 55 19 17
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 3.339 3.222 3.217 3.222 3.339
Aktiver i alt 5.014 4.903 4.915 4.903 5.014
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver   265 10 265  

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 1,50 0,90 1,30 1,10 2,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT 132 26 39 65 67
Nettoomsætning 8.630 2.861 2.996 5.857 2.773
Nettoresultat 153 -12 123 111 42
Resultat før skat (EBT) 191 -5 39 129 62
Bruttoresultat 1.789 587 632 1.219 570
Finansielle indtægter 90 -21 106 85 5
Finansielle omkostninger -30 -10 -11 -21 -9

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.