Flügger B

(FLUG B)
ISIN: DK0010218189

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT 82 38 43,70 -53 14,80
Nettoomsætning 539 518 1.849 357 487,40
Nettoresultat 63 30 28,90 -41 12,50
Resultat før skat (EBT) 82 42 41,20 -51 17,20
Bruttoresultat 327 778 1.024,60 183 273,80
Finansielle indtægter     13,60    
Finansielle omkostninger     -16,10    

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 858 792 797,20 792 823,10
Egenkapital (aktionærers andel) 858   797,20    
Aktiekapital 60 60 60 60 60
Passiver i alt (balancesum) 1.286 1.132 1.188,80 1.132 1.186
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 409 314 371,80 314 337
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 20 26 19,80 26 25,90
Immaterielle aktiver 121 129 124,20 129 131
Materielle aktiver 273 281 279,30 281 284,60
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 407 420 416,70 420 425,80
Vare- og driftsbeholdninger 319 311 325,80 311 293,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 303   259,10    
Likvide beholdninger 257 151 136,70 151 148,40
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 879 712 772,10 712 760,20
Aktiver i alt 1.286 1.132 1.188,80 1.132 1.186
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver     13,30    

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin 15 3 2,40 -15 3
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     67,10    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     3,60    

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT 82 38 43,70 -53 14,80
Nettoomsætning 539 518 1.849 357 487,40
Nettoresultat 63 30 28,90 -41 12,50
Resultat før skat (EBT) 82 42 41,20 -51 17,20
Bruttoresultat 327 778 1.024,60 183 273,80
Finansielle indtægter     13,60    
Finansielle omkostninger     -16,10    

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.