FirstFarms

(FFARMS)
ISIN: DK0060056166

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT 9,30 17,10 1,50 -0,50 7,90
Nettoomsætning 134,80 190,70 68,40 33,80 32,60
Nettoresultat 2,20 3,40 -1,10 -2,10 5,40
Resultat før skat (EBT) 1,90 5 -1,30 -2,90 6,10
Bruttoresultat 14,80 28,20 3,30 3,40 8,10
Finansielle indtægter 0,20 0,60   0,10 0,10
Finansielle omkostninger -7,60 -12,70 -2,80 -2,90 -1,80

Balance

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Egenkapital 313,50 315,10 313,50 309,50 311,30
Aktiekapital 51,40 51,40 51,40 50,10 50,10
Passiver i alt (balancesum) 642,70 616,60 642,70 633,60 611,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 166,30 43,50 166,30 158,30 151,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 162,90 187,20 162,90 165,80 148,50
Immaterielle aktiver 18,70 18,40 18,70 19 19,30
Materielle aktiver 412,60 414,30 412,60 405,70 397,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 473,90 475,20 473,90 465,70 457,40
Vare- og driftsbeholdninger 53,10 46 53,10 25,20 37,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 9,90 9,50 9,90 9,20 6,60
Likvide beholdninger 1,30 6,20 1,30 0,80 11,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 168,70 141,40 168,70 167,90 154
Aktiver i alt 642,70 616,60 642,70 633,60 611,40
Egenkapital (aktionærers andel)   315,10   309,50  
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT-margin 6,90 9 1,50 -1,50 24,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   51   49  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   -1,10   -2,80  

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT 9,30 17,10 1,50 -0,50 7,90
Nettoomsætning 134,80 190,70 68,40 33,80 32,60
Nettoresultat 2,20 3,40 -1,10 -2,10 5,40
Resultat før skat (EBT) 1,90 5 -1,30 -2,90 6,10
Bruttoresultat 14,80 28,20 3,30 3,40 8,10
Finansielle indtægter 0,20 0,60   0,10 0,10
Finansielle omkostninger -7,60 -12,70 -2,80 -2,90 -1,80

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.