FirstFarms

(FFARMS)
ISIN: DK0060056166

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT 8,90 9,30 17,10 1,50 -0,50
Nettoomsætning 35,40 134,80 190,70 68,40 33,80
Nettoresultat 5,20 2,20 3,40 -1,10 -2,10
Resultat før skat (EBT) 6,20 1,90 5 -1,30 -2,90
Bruttoresultat 12,70 14,80 28,20 3,30 3,40
Finansielle indtægter   0,20 0,60   0,10
Finansielle omkostninger -2,70 -7,60 -12,70 -2,80 -2,90

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 319,60 313,50 315,10 313,50 309,50
Egenkapital (aktionærers andel) 319,60   315,10   309,50
Aktiekapital 51,40 51,40 51,40 51,40 50,10
Passiver i alt (balancesum) 634,50 642,70 616,60 642,70 633,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 127 166,30 43,50 166,30 158,30
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 187,80 162,90 187,20 162,90 165,80
Immaterielle aktiver 18,10 18,70 18,40 18,70 19
Materielle aktiver 411,30 412,60 414,30 412,60 405,70
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 473,20 473,90 475,20 473,90 465,70
Vare- og driftsbeholdninger 42,80 53,10 46 53,10 25,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 7,10 9,90 9,50 9,90 9,20
Likvide beholdninger 3 1,30 6,20 1,30 0,80
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 159,30 168,70 141,40 168,70 167,90
Aktiver i alt 632,50 642,70 616,60 642,70 633,60
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin 25,10 6,90 9 1,50 -1,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     51   49
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     -1,10   -2,80

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT 8,90 9,30 17,10 1,50 -0,50
Nettoomsætning 35,40 134,80 190,70 68,40 33,80
Nettoresultat 5,20 2,20 3,40 -1,10 -2,10
Resultat før skat (EBT) 6,20 1,90 5 -1,30 -2,90
Bruttoresultat 12,70 14,80 28,20 3,30 3,40
Finansielle indtægter   0,20 0,60   0,10
Finansielle omkostninger -2,70 -7,60 -12,70 -2,80 -2,90

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.