Andersen & Martini B

(AM B)
ISIN: DK0010283597

Resultatopgørelse

  2017H1 2016Y 2015Y 2014Y
Nettoomsætning 476,80 289,60 811,90 699,80
Bruttoresultat 55,40 108,90 38,80 76,30
EBIT 8 14,90 12,90 -8,20
Resultat før skat (EBT) 61,30 5,30 2,90 -15,90
Nettoresultat 50,60 4,20 2 -12,50
Finansielle indtægter 0,50 0,10   0,10
Finansielle omkostninger -5 -11,40 0,80 -7,80

Balance

  2017H1 2016Y 2015Y 2014Y
Egenkapital 140,20 89,50 85,40 79,60
Egenkapital (aktionærers andel) 136,10 85,50 81,40 79,60
Aktiekapital 23,80 23,80 23,80 23,80
Passiver i alt (balancesum) 472,80 443,70 255 377,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 242,30 272,20 78,90 183,40
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 90,40 82 95,90 114,60
Immaterielle aktiver 3,60 3,80 2,20 1
Materielle aktiver 169,70 181,30 186,10 197,80
Finansielle aktiver 1,70   49,40  
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 175 186,60 237,70 201,40
Vare- og driftsbeholdninger 223,60 199,40 5,20 122,70
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 50,50 36,50 7,80 38,30
Likvide beholdninger 11,70 0,40 0,70 0,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 297,80 257,10 17,40 176,20
Aktiver i alt 472,80 443,70 255 377,60
Minoriteter (egenkapital) 4,10 4 4  

Nøgletal - hovedtal

  2017H1 2016Y 2015Y 2014Y
EBIT-margin 1,70 1,50 1,60 -1,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   20,20 31,90 21,10
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   4,70 2,30 -14,60

Resultatopgørelse

  2017H1 2016Y 2015Y 2014Y
Nettoomsætning 476,80 289,60 811,90 699,80
Bruttoresultat 55,40 108,90 38,80 76,30
EBIT 8 14,90 12,90 -8,20
Resultat før skat (EBT) 61,30 5,30 2,90 -15,90
Nettoresultat 50,60 4,20 2 -12,50
Finansielle indtægter 0,50 0,10   0,10
Finansielle omkostninger -5 -11,40 0,80 -7,80