Zealand Pharma

(ZEAL)
ISIN: DK0060257814

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT -136,30 -94,80 -3,30 -98,10 -38,20
Nettoomsætning 128,50 10,80 77,60 88,40 40,10
Nettoresultat -162,30 -93,70 -26,30 -120 -42,30
Resultat før skat (EBT) -166,40 -95,10 -27,70 -122,80 -43,60
Finansielle indtægter 2,30 0,50 0,80 1,20 1
Finansielle omkostninger -32,30 -0,70 -25,20 -25,90 -6,60
Bruttoresultat          

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 639 181,50 252,70 181,60 639
Egenkapital (aktionærers andel) 639 181,50 252,70 181,60 639
Aktiekapital 30,70 26,20 26,20 26,20 30,70
Passiver i alt (balancesum) 828,60 381,10 474,20 381,10 828,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 64,30 57,10 95 57,10 64,40
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 125,40 142,40 126,50 142,40 125,40
Materielle aktiver 12,70   11,10   12,70
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 16,80 16,10 16,90 16,10 16,80
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 10,40 18,90 8 18,90 10,40
Likvide beholdninger 774,60 302,10 410,30 302,10 774,70
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 811,80 365 457,30 365 811,80
Aktiver i alt 828,60 381,10 474,20 381,10 828,60
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver     2,70    

Nøgletal - hovedtal

  2017Q2 2017Q1 2017H1 2016Y 2016Q3
EBIT-margin -887,40 -4,30 -110,90 -49,20 -78
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       40  

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT -136,30 -94,80 -3,30 -98,10 -38,20
Nettoomsætning 128,50 10,80 77,60 88,40 40,10
Nettoresultat -162,30 -93,70 -26,30 -120 -42,30
Resultat før skat (EBT) -166,40 -95,10 -27,70 -122,80 -43,60
Finansielle indtægter 2,30 0,50 0,80 1,20 1
Finansielle omkostninger -32,30 -0,70 -25,20 -25,90 -6,60
Bruttoresultat          

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.