Zealand Pharma

(ZEAL)
ISIN: DK0060257814

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Nettoomsætning 10,80 77,60 88,40 54,30 234,80
EBIT -94,80 -3,30 -98,10 -173,70 -115,60
Resultat før skat (EBT) -95,10 -27,70 -122,80 -209,90 -159,40
Nettoresultat -93,70 -26,30 -120 -206,70 -153,90
Finansielle indtægter 0,50 0,80 1,20   0,60
Finansielle omkostninger -0,70 -25,20 -25,90   -44,40
Bruttoresultat          

Balance

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Egenkapital 181,50 252,70 181,60 217,60 278,20
Egenkapital (aktionærers andel) 181,50 252,70 181,60 217,60 278,20
Aktiekapital 26,20 26,20 26,20 26,10 26,10
Passiver i alt (balancesum) 381,10 474,20 381,10 569,70 694,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 57,10 95 57,10 51,90 87,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 142,40 126,50 142,40 300,10 328,90
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 16,10 16,90 16,10 161,30 321,50
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 18,90 8 18,90 6,20 11,50
Likvide beholdninger 302,10 410,30 302,10 224,60 323,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 365 457,30 365 408,40 373,20
Aktiver i alt 381,10 474,20 381,10 569,70 694,60
Minoriteter (egenkapital)          
Materielle aktiver   11,10   12,50 12,10
Finansielle aktiver   2,70      

Nøgletal - hovedtal

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT-margin -887,40 -4,30 -110,90 -319,90 -49,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         40

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Nettoomsætning 10,80 77,60 88,40 54,30 234,80
EBIT -94,80 -3,30 -98,10 -173,70 -115,60
Resultat før skat (EBT) -95,10 -27,70 -122,80 -209,90 -159,40
Nettoresultat -93,70 -26,30 -120 -206,70 -153,90
Finansielle indtægter 0,50 0,80 1,20   0,60
Finansielle omkostninger -0,70 -25,20 -25,90   -44,40
Bruttoresultat          

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.