NKT A/S

(NKT)
ISIN: DK0010287663

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT 19,90 19 -10,60 8,40 11,50
Nettoomsætning 1.090,60 401,50 281,30 682,80 407,80
Nettoresultat 62,70 32,50 12,60 45,10 5,20
Resultat før skat (EBT) 8,50 13 -12,50 0,50 8
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 993,30 982,20 971,50 982,20 993,30
Egenkapital (aktionærers andel) 993,30 982,20 971,50 982,20 993,30
Aktiekapital 2.785,50 72,80   72,80  
Passiver i alt (balancesum) 2.785,50 2.809 2.682,40 2.809 2.785,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 909,40 926 950,60 926 909,40
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 882,80 900,80 760,30 900,80 882,80
Immaterielle aktiver 594,60 574,10 576,10 574,10 594,60
Materielle aktiver 709,10 720,80 627,80 720,80 709,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.335,80 1.344,50 1.247 1.344,50 1.355,80
Vare- og driftsbeholdninger 219,60 225,90 216,60 225,90 219,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 332,10 356,50 299,60 356,50 332,10
Likvide beholdninger 37,30 30,60 10,60 30,60 37,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.429,70 1.464,50 1.435,40 1.464,50 1.429,70
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver   49,60 43,10 49,90  
Aktiver i alt   2.809 2.682,40 2.809 2.785,50

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 19,90 4,70 -3,80 1,20 2,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   35   35  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT 19,90 19 -10,60 8,40 11,50
Nettoomsætning 1.090,60 401,50 281,30 682,80 407,80
Nettoresultat 62,70 32,50 12,60 45,10 5,20
Resultat før skat (EBT) 8,50 13 -12,50 0,50 8
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.