Brøndby IF B

(BIF)
ISIN: DK0010247956

Resultatopgørelse

  2017Y 2017Q3 2017Q1 2017H1 20169M
EBIT -24,60 -5,30 -2,20 -8,10 -17
Nettoomsætning 147 39,10 27,40 67,80 100,60
Nettoresultat -24,80 5,40 -2,40 -8,10 -11,70
Resultat før skat (EBT) -24,80 5,40 -2,40 -8,10 -11,70
Finansielle indtægter 0,40 -0,80   0,40 0,10
Finansielle omkostninger -0,60 0,20 -0,20 -0,30 3,10

Balance

  2017Y 2017Q3 2017Q1 2017H1 20169M
Egenkapital 128,60 139,90 127,40 121,70 52,70
Egenkapital (aktionærers andel) 128,60        
Aktiekapital 156,10 156,10 141,90 141,90 51
Passiver i alt (balancesum) 188,50 197,20 174,40 170,40 165,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 52,90 50,30 39,90 41,70 68,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 7 7 7 7 43,60
Immaterielle aktiver 42,60 46,90 23,90 21,90 26,50
Materielle aktiver 123,40 119,50 109,30 110,10 93,20
Finansielle aktiver 2,20        
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 168,20 168,70 145,60 136,40 131,60
Vare- og driftsbeholdninger 3,20 4 3,70 3,60  
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 13,10 16,80   19 26,20
Likvide beholdninger 3,20 6,50 7,80 9,20 2,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 20,30 28,50 28,70 34 33,60
Aktiver i alt 188,50 197,20 174,40 170,40 165,30
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2017Q3 2017Q1 2017H1 20169M
EBIT-margin -17,50 -14,70 -8 -12 -17
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 68,20        
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) -19,20        

Resultatopgørelse

  2017Y 2017Q3 2017Q1 2017H1 20169M
EBIT -24,60 -5,30 -2,20 -8,10 -17
Nettoomsætning 147 39,10 27,40 67,80 100,60
Nettoresultat -24,80 5,40 -2,40 -8,10 -11,70
Resultat før skat (EBT) -24,80 5,40 -2,40 -8,10 -11,70
Finansielle indtægter 0,40 -0,80   0,40 0,10
Finansielle omkostninger -0,60 0,20 -0,20 -0,30 3,10

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.