Brøndby IF B

(BIF)
ISIN: DK0010247956

Resultatopgørelse

  2017Q1 2017H1 20169M 2016Y 2016Q3
Nettoomsætning 27,40 67,80 100,60 134,60 46
EBIT -2,20 -8,10 -17 -23,50 2,40
Resultat før skat (EBT) -2,40 -8,10 -11,70 -31,90 19,20
Nettoresultat -2,40 -8,10 -11,70 -31,90 19,20
Finansielle indtægter   0,40 0,10 2,50  
Finansielle omkostninger -0,20 -0,30 3,10 -10,80 1,10

Balance

  2017Q1 2017H1 20169M 2016Y 2016Q3
Egenkapital 127,40 121,70 52,70 129,80 52,70
Aktiekapital 141,90 141,90 51 182,60 51
Passiver i alt (balancesum) 174,40 170,40 165,30 182,60 165,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 39,90 41,70 68,90 52,80 68,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 7 7 43,60   43,60
Immaterielle aktiver 23,90 21,90 26,50 21,20 26,50
Materielle aktiver 109,30 110,10 93,20 97,70 93,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 145,60 136,40 131,60 131,30 131,60
Vare- og driftsbeholdninger 3,70 3,60   3,10  
Likvide beholdninger 7,80 9,20 2,20 36,20 2,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 28,70 34 33,60 51,30 33,60
Aktiver i alt 174,40 170,40 165,30 182,60 165,30
Finansielle aktiver       12,30  
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   19 26,20 4,80 26,20
Egenkapital (aktionærers andel)       129,80  
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2017Q1 2017H1 20169M 2016Y 2016Q3
EBIT-margin -8 -12 -17 -17,30 5,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       71,10  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       -30,30  

Resultatopgørelse

  2017Q1 2017H1 20169M 2016Y 2016Q3
Nettoomsætning 27,40 67,80 100,60 134,60 46
EBIT -2,20 -8,10 -17 -23,50 2,40
Resultat før skat (EBT) -2,40 -8,10 -11,70 -31,90 19,20
Nettoresultat -2,40 -8,10 -11,70 -31,90 19,20
Finansielle indtægter   0,40 0,10 2,50  
Finansielle omkostninger -0,20 -0,30 3,10 -10,80 1,10

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.