Højgaard Holding B

(HOEJ B)
ISIN: DK0010255975

Resultatopgørelse

  2017Q1 2017H1 20169M 2016Y 2015Y
EBIT -22,40 5,20   10,20 7,10
Nettoomsætning 1.694 33,70 56,50 76 57,90
Nettoresultat -19 -3,20 -16,60 -0,50 102,80
Resultat før skat (EBT) -26 -2,20 -15,20 1,40 104
Bruttoresultat 91,60 8,30   15,90 12
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger       -1,90 -2,20

Balance

  2017Q1 2017H1 20169M 2016Y 2015Y
Egenkapital 946 465,90 450,40 468,30 471,80
Egenkapital (aktionærers andel) 918,90 465,90     471,80
Passiver i alt (balancesum) 3.725,30 520,80   523,10 529,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2.553,90 12,40   12,30 9,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 225,40 42,50   42,50 48,50
Immaterielle aktiver 180,60        
Materielle aktiver 610        
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.150,30 502,90   508,90 518,80
Vare- og driftsbeholdninger 640,90 2,70   4,50 3,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.365,20 10,30   6,90 6,20
Likvide beholdninger 169 4,90   2,50 1,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 2.575 17,90   14,20 11
Aktiver i alt 3.725,30 520,80   523,10 529,80
Minoriteter (egenkapital) 27,10        
Aktiekapital   84,10   84,10 84,10

Nøgletal - hovedtal

  2017Q1 2017H1 2016Y 2015Y 2015Q3
EBIT-margin -1,30 15,40 13,40 8,50 25,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   89,50 89,50 89  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       25  

Resultatopgørelse

  2017Q1 2017H1 20169M 2016Y 2015Y
EBIT -22,40 5,20   10,20 7,10
Nettoomsætning 1.694 33,70 56,50 76 57,90
Nettoresultat -19 -3,20 -16,60 -0,50 102,80
Resultat før skat (EBT) -26 -2,20 -15,20 1,40 104
Bruttoresultat 91,60 8,30   15,90 12
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger       -1,90 -2,20

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.