Atlantic Petroleum

(ATLA DKK)
ISIN: FO000A0DN9X4

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT 3,30 6,80 10,10 -8,10 -39,80
Nettoomsætning 6,70   6,70 10,40 10,20
Nettoresultat 1,10 5,40 6,40 28,20 12,40
Resultat før skat (EBT) 1,10 5,40 6,40 5,30 -30,50
Bruttoresultat 6,70   6,70 63 61,80
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger -2,20   -3,70 -13,40  

Balance

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Egenkapital -75,30   -75,30 -71,80 -82,70
Egenkapital (aktionærers andel) -75,30 -77,90 -75,30 -71,80 -82,70
Aktiekapital 3,90 3,70 3,90 369,80 369,80
Passiver i alt (balancesum) -75,30 -77,90 -75,30 255,60 -82,70
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 105,70 123,10 105,70 236,70 172,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 117,70 108 117,70 90,80 90,70
Immaterielle aktiver       11,90  
Materielle aktiver 60,80 62,60 60,80 61,80 62,50
Finansielle aktiver       41 60,90
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 94,70 98 94,70 114,70 123,50
Vare- og driftsbeholdninger          
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 53,40 55,10 53,40   54,40
Likvide beholdninger   54   10,30 4,90
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 53,40 55,20 53,40 140,90 57,30
Aktiver i alt 148,10 153,20 148,10 255,60 180,80
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT-margin 49,30   60,50 -77,70 -388,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         -45,70
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         13,40

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT 3,30 6,80 10,10 -8,10 -39,80
Nettoomsætning 6,70   6,70 10,40 10,20
Nettoresultat 1,10 5,40 6,40 28,20 12,40
Resultat før skat (EBT) 1,10 5,40 6,40 5,30 -30,50
Bruttoresultat 6,70   6,70 63 61,80
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger -2,20   -3,70 -13,40  

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.