Bavarian Nordic

(BAVA)
ISIN: DK0015998017

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT 102,30 -3,10 99,20 -82 33
Nettoomsætning 397,30 197,70 595 591,40 1.006,70
Nettoresultat 46,30 -6,10 40,20 -56,70 30,60
Resultat før skat (EBT) 58,50 -6,30 52,20 -78,50 39,50
Bruttoresultat 270,20 147,60 417,80 399,10 708,90
Finansielle indtægter 7,70 14,20 21,90 18,60 37,90
Finansielle omkostninger 51,60 -17,30 68,90 -15,10 -31,30

Balance

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Egenkapital 2.122,60 2.039,80 2.122,60 1.914,60 2.017,20
Egenkapital (aktionærers andel) 2.122,60   2.122,60 1.914,60 2.017,20
Aktiekapital 314,70 314,20 314,70 309,30 313,50
Passiver i alt (balancesum) 3.068,20 2.881,60 3.068,20 2.582,90 2.823,70
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 892 787,70 892 612,70 751,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 53,60 54,10 53,60 55,60 54,70
Immaterielle aktiver 49,90 71,80 49,90 103,10 83
Materielle aktiver 314,70 319,30 314,70 322,50 326,30
Finansielle aktiver 1,50 1,50 1,50 1,10 1,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 508,20 534,50 508,20 584,40 541,10
Vare- og driftsbeholdninger 152,60 186,80 152,60 153,40 147
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 4,40 13,10 4,40 495,30 130,40
Likvide beholdninger 358,10 2.056,40 358,10 209,30 1.900
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 2.560 2.347 2.560 1.998,50 2.282,60
Aktiver i alt 3.068,20 2.881,60 3.068,20 2.582,90 2.823,70
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT-margin 25,80 -1,60 16,90 -13,90 3,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         71
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT 102,30 -3,10 99,20 -82 33
Nettoomsætning 397,30 197,70 595 591,40 1.006,70
Nettoresultat 46,30 -6,10 40,20 -56,70 30,60
Resultat før skat (EBT) 58,50 -6,30 52,20 -78,50 39,50
Bruttoresultat 270,20 147,60 417,80 399,10 708,90
Finansielle indtægter 7,70 14,20 21,90 18,60 37,90
Finansielle omkostninger 51,60 -17,30 68,90 -15,10 -31,30

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.