TDC

(TDC)
ISIN: DK0060228559

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoomsætning 15.224 5.051 5.211 10.262 4.962
Bruttoresultat 11.339 3.756 3.871 7.627 3.712
EBIT 2.358 813 930 1.743 615
Resultat før skat (EBT) 1.844   764   522
Nettoresultat 1.465 440 612 440 413
Af- og nedskrivninger -3.835 -1.256 -1.263 -2.519 -1.316
EBITDA 6.285 2.057 2.128 4.185 2.100
Aktionærers andel af resultat 1.465 440 448 440 413
Finansielle poster (netto) -514 -255 -166 -421 -93
Særlige poster -92 12 65 77 -169
EBIT før særlige poster 2.450   865   784
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 24.804 24.271 24.051 24.271 24.804
Egenkapital (aktionærers andel) 19.251 24.271 18.498 24.271 19.251
Aktiekapital 812 812 812 812 812
Passiver i alt (balancesum) 62.234 63.427 63.488 63.427 62.234
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 14.285 14.136 14.365 14.136 14.285
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 23.145 25.020 25.072 25.020 23.145
Immaterielle aktiver 33.023 30,90 33.588 30,90 33.023
Materielle aktiver 17.823 17,90 17.933 17,90 17.823
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 57.529 57,50 58.019 57,50 57.529
Vare- og driftsbeholdninger 218 239 234 239 218
Likvide beholdninger 1.404 2.546 2.013 2.546 1.404
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 4.705 5.920 5.469 5.920 4.705
Aktiver i alt 62.234 63.427 63.488 63.427 62.234
Minoriteter (egenkapital) 1   1   1
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 37.430 39.156 39.437 39.156 37.430
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   2.021   2.021  

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 15,50   17,90   12,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 39,80       39,80
EBITDA-margin 41,30 40,70 40,80 40,80 42,30
Bruttomargin 74,50 74,30 74,30 74,30 74,80
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  2017Q1 2016Y 2016Q4 2016Q3 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -818 -3.182 -2.913 -31 -7.602
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -531 -2.757 485 -991 -4.606
Pengestrøm fra driften 1.675 7.258 2.146 1.759 7.819

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.