Ørsted

(ORSTED)
ISIN: DK0060094928

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 43.906 59.504 15.598 11.869 15.540
EBIT 5.265 16.235 10.970 5.265 2.901
Resultat før skat (EBT) 4.695 15.044 10.349 4.695 2.812
Nettoresultat 10.770 20.199 9.429 10.770 4.990
Skat -766 -1.765 -999 -766 -306
Resultat i associerede virksomheder mm. -52 -10 42 -52 -2
Resultat ved virksomhedssalg -125 -139 -14 -125 -6
Nedskrivninger (netto)   -545 -545    
Afskrivninger -4.222 -5.739 -1.517 -1.385 -1.541
Finansielle indtægter 2.550 4.253   1.158 663
Finansielle omkostninger -2.943 -5.295   1.136 -744
EBITDA 9.487 22.519 13.032 1.757 4.442
Aktionærers andel af resultat 10.770 19.493   10.770 4.711
Finansielle poster (netto) -393 -1.042 -649 -393 -81

Balance

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 64.203 71.837 71.837 64.203 62.160
Egenkapital (aktionærers andel) 47.050 54.791 547.921 47.050 43.990
Aktiekapital 4.204 4.202 4.204 4.204 4.204
Passiver i alt (balancesum) 126.190 146.521 146.521 126.190 133.550
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 20.577 29.657 29.657 20.577 19.940
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 40.875 44.397 44.397 40.875 40.177
Hybridkapital 13.248 13.239 13.239 13.248 13.248
Immaterielle aktiver 707 689 689 707 710
Materielle aktiver 77.974 75.845 75.845 77.974 76.356
Finansielle aktiver 3.273     3.273  
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 81.954 81.871 81.871 81.954 78.898
Vare- og driftsbeholdninger 3.719 3.853 3.853 3.719 2.393
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 6.554 9.170 9.170 6.554 6.269
Likvide beholdninger 3.308 4.203 4.203 3.308 1.257
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 41.630 62.008 62.008 41.630 39.733
Aktiver i alt 126.190 146.521 146.521 126.190 133.550
Minoriteter (egenkapital) 3.905 3.807 3.807 3.905 4.922
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 61.452 74.054 74.054 61.452 60.117

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin 43 27,30 70,30 80 18,70
EBITDA-margin 26 37,80 83,60 43 28,60
EBIT-margin (justeret)   27,30 70,30   18,70

Pengestrøm

  2017Q4 2017Q2 2017Q1 2017H1 2016Y
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -5.805 10 -1.026 -1.016 -1.060
Pengestrøm fra driften 3.078 -1.848 888 -960 11.272
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet   -463 -2.766 -3.299 -12.289