Ørsted

(ORSTED)
ISIN: DK0060094928

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoomsætning 43.906 15.540 16.497 32.037 11.869
EBIT 5.265 2.901 1.992 4.893 5.265
Resultat før skat (EBT) 4.695 2.812 1.604 4.416 4.695
Nettoresultat 10.770 4.990 2.640 7.630 10.770
Skat -766 -306 -390 -696 -766
Resultat i associerede virksomheder mm. -52 -2 -43 -45 -52
Resultat ved virksomhedssalg -125 -6 -11 -17 -125
Nedskrivninger (netto)          
Afskrivninger -4.222 -1.541 -1.296 -2.837 -1.385
Finansielle indtægter 2.550 663 729 1.392 1.158
Finansielle omkostninger -2.943 -744 -1.063 -1.807 1.136
EBITDA 9.487 4.442 3.288 7.730 1.757
Aktionærers andel af resultat 10.770 4.711 2.676 7.387 10.770
Finansielle poster (netto) -393 -81 -334 -415 -393

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 64.203 62.160 58.112 62.160 64.203
Egenkapital (aktionærers andel) 47.050 43.990 39.828 43.990 47.050
Aktiekapital 4.204 4.204 4.204 4.204 4.204
Passiver i alt (balancesum) 126.190 133.550 132.030 133.550 126.190
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 20.577 19.940 20.798 19.940 20.577
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 40.875 40.177 40.000 40.177 40.875
Hybridkapital 13.248 13.248 13.248 13.248 13.248
Immaterielle aktiver 707 710 851 710 707
Materielle aktiver 77.974 76.356 73.349 76.356 77.974
Finansielle aktiver 3.273       3.273
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 81.954 78.898 75.695 78.898 81.954
Vare- og driftsbeholdninger 3.719 2.393 3.120 2.393 3.719
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 6.554 6.269 6.358 6.269 6.554
Likvide beholdninger 3.308 1.257 1.911 1.257 3.308
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 41.630 39.733 41.556 39.733 41.630
Aktiver i alt 126.190 133.550 132.030 133.550 126.190
Minoriteter (egenkapital) 3.905 4.922 5.036 4.922 3.905
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 61.452 60.117 60.798 60.117 61.452

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 43 18,70 12,10 15,30 80
EBITDA-margin 26 28,60 19,90 24,10 43
EBIT-margin (justeret)   18,70   15,30  

Pengestrøm

  2017Q2 2017Q1 2017H1 2016Y 2016Q3
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -463 -2.766 -3.299 -12.289 285
Pengestrøm fra investeringsaktivitet 10 -1.026 -1.016 -1.060 -1.091
Pengestrøm fra driften -1.848 888 -960 11.272 1.398

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.