Onxeo

(ONXEO)
ISIN: FR0010095596

Resultatopgørelse

  2017H1 2017Y 2016Y 2015Y
Nettoomsætning 3,40 9,50 4,40 3,50
Resultat før skat (EBT) -11,70     -21,80
Nettoresultat -11,60 -59,10 -22,70 -19,40
Finansielle indtægter 0,60     1,80
Finansielle omkostninger -0,90     -1,20
EBIT   -19,20 -23,20 -25,70

Balance

  2017H1 2017Y 2015Y
Egenkapital 96,80 49,90 102,80
Egenkapital (aktionærers andel) 96,80 49,90 102,80
Aktiekapital 12,60 12,70 10,10
Passiver i alt (balancesum) 125,50 78,10 129,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 11 18,80 10,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 17,70 9,40 15,80
Immaterielle aktiver 86,40 47,50 86,30
Materielle aktiver 0,60   0,80
Finansielle aktiver 0,30   0,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 87,40 48,10 87,50
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2,10 0,70 1
Likvide beholdninger 24,50 14,30 28,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 38,10 30,90 41,70
Aktiver i alt 125,50 78,10 129,20
Minoriteter (egenkapital)      
Vare- og driftsbeholdninger     0,10

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2015Y
EBIT-margin -202,10 -650,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 63,90 79,50
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) -118,40  

Resultatopgørelse

  2017H1 2017Y 2016Y 2015Y
Nettoomsætning 3,40 9,50 4,40 3,50
Resultat før skat (EBT) -11,70     -21,80
Nettoresultat -11,60 -59,10 -22,70 -19,40
Finansielle indtægter 0,60     1,80
Finansielle omkostninger -0,90     -1,20
EBIT   -19,20 -23,20 -25,70

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.