Matas

(MATAS)
ISIN: DK0060497295

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 778 820,90 1.598,90 2.684 3.463,40
Bruttoresultat 344,20 379,10 723,30 1.250,50 1.611,80
EBIT 57 99,90 156,90 392 475,10
Resultat før skat (EBT) 51,70 94,90 146,60 366,20 436,40
Nettoresultat 40,30 74 114,40 286,10 338,70
Finansielle indtægter 2,20 2,60 4,80 7,40 9,70
Finansielle omkostninger -7,50 -7,60 -15,10 -33,20 -48,40

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 2.452,60 2.410,10 2.452,40 2.552,60 2.572,50
Aktiekapital 95,70 98,20 95,70 98,20 98,20
Passiver i alt (balancesum) 5.305,10 5.490,10 5.305,10 5.454,40 5.270,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 964,30 1.136,80 965,30 958,60 956,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.888,20 1.943,20 1.888,20 1.943,20 1.741,60
Immaterielle aktiver 4.126,70 4.144 4.126,70 4.159,30 4.149,40
Materielle aktiver 181,50 179,40 181,50 176,30 174,70
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 4.372,10 4.384,30 4.372,10 4.394,70 4.382,20
Vare- og driftsbeholdninger 773,40 755,50 773,40 740,80 693,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 13,70 17,60 13,70 27,40 20,70
Likvide beholdninger 52,30 220,30 52,30 166,30 33,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 933 1.105,80 933 1.059,70 888,40
Aktiver i alt 5.305,10 5.490,10 5.305,10 5.454,40 5.270,60
Egenkapital (aktionærers andel)   2.410,10   2.552,60  
Finansielle aktiver          
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin 7,30 12,20 9,80 14,60 13,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 778 820,90 1.598,90 2.684 3.463,40
Bruttoresultat 344,20 379,10 723,30 1.250,50 1.611,80
EBIT 57 99,90 156,90 392 475,10
Resultat før skat (EBT) 51,70 94,90 146,60 366,20 436,40
Nettoresultat 40,30 74 114,40 286,10 338,70
Finansielle indtægter 2,20 2,60 4,80 7,40 9,70
Finansielle omkostninger -7,50 -7,60 -15,10 -33,20 -48,40

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.