Matas

(MATAS)
ISIN: DK0060497295

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT 334,20 368,90 177,30 57 99,90
Nettoomsætning 2.661,70 3.419,10 1.062,80 778 820,90
Nettoresultat 248,60 280,30 134,20 40,30 74
Resultat før skat (EBT) 318,70 349,20 172,10 51,70 94,90
Bruttoresultat 1.207,50 1.549,30 484,20 344,20 379,10
Finansielle indtægter 7,40 10,90 2,60 2,20 2,60
Finansielle omkostninger -22,90 -30,60 -7,80 -7,50 -7,60

Balance

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Egenkapital 2.588,20 2.620,90 2.588,20 2.452,60 2.410,10
Egenkapital (aktionærers andel) 2.588,20 2.620,90 2.588,20   2.410,10
Aktiekapital 95,70 95,70 95,70 95,70 98,20
Passiver i alt (balancesum) 5.328 5.303,60 5.328 5.305,10 5.490,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.047,80 913 1.047,80 964,30 1.136,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.692 1.769,70 1.692 1.888,20 1.943,20
Immaterielle aktiver 4.106,60 4.082,30 4.106,60 4.126,70 4.144
Materielle aktiver 178,40 176 178,40 181,50 179,40
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 4.351,80 4.319,50 4.351,80 4.372,10 4.384,30
Vare- og driftsbeholdninger 790 749 790 773,40 755,50
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 14,10 7,10 14,10 13,70 17,60
Likvide beholdninger 52,20 86,40 52,20 52,30 220,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 976,20 984,10 976,20 933 1.105,80
Aktiver i alt 5.328 5.303,60 5.328 5.305,10 5.490,10
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT-margin 12,60 10,80 16,70 7,30 12,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   49,40      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   10,70      

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT 334,20 368,90 177,30 57 99,90
Nettoomsætning 2.661,70 3.419,10 1.062,80 778 820,90
Nettoresultat 248,60 280,30 134,20 40,30 74
Resultat før skat (EBT) 318,70 349,20 172,10 51,70 94,90
Bruttoresultat 1.207,50 1.549,30 484,20 344,20 379,10
Finansielle indtægter 7,40 10,90 2,60 2,20 2,60
Finansielle omkostninger -22,90 -30,60 -7,80 -7,50 -7,60