Matas

(MATAS)
ISIN: DK0060497295

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 2.661,70 778 820,90 1.598,90 1.062,80
Bruttoresultat 1.207,50 344,20 379,10 723,30 484,20
EBIT 334,20 57 99,90 156,90 177,30
Resultat før skat (EBT) 318,70 51,70 94,90 146,60 172,10
Nettoresultat 248,60 40,30 74 114,40 134,20
Finansielle indtægter 7,40 2,20 2,60 4,80 2,60
Finansielle omkostninger -22,90 -7,50 -7,60 -15,10 -7,80

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 2.588,20 2.452,60 2.410,10 2.452,40 2.588,20
Egenkapital (aktionærers andel) 2.588,20   2.410,10   2.588,20
Aktiekapital 95,70 95,70 98,20 95,70 95,70
Passiver i alt (balancesum) 5.328 5.305,10 5.490,10 5.305,10 5.328
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.047,80 964,30 1.136,80 965,30 1.047,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.692 1.888,20 1.943,20 1.888,20 1.692
Immaterielle aktiver 4.106,60 4.126,70 4.144 4.126,70 4.106,60
Materielle aktiver 178,40 181,50 179,40 181,50 178,40
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 4.351,80 4.372,10 4.384,30 4.372,10 4.351,80
Vare- og driftsbeholdninger 790 773,40 755,50 773,40 790
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 14,10 13,70 17,60 13,70 14,10
Likvide beholdninger 52,20 52,30 220,30 52,30 52,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 976,20 933 1.105,80 933 976,20
Aktiver i alt 5.328 5.305,10 5.490,10 5.305,10 5.328
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 12,60 7,30 12,20 9,80 16,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 2.661,70 778 820,90 1.598,90 1.062,80
Bruttoresultat 1.207,50 344,20 379,10 723,30 484,20
EBIT 334,20 57 99,90 156,90 177,30
Resultat før skat (EBT) 318,70 51,70 94,90 146,60 172,10
Nettoresultat 248,60 40,30 74 114,40 134,20
Finansielle indtægter 7,40 2,20 2,60 4,80 2,60
Finansielle omkostninger -22,90 -7,50 -7,60 -15,10 -7,80

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.