Torm PLC

(TRMD A)
ISIN: GB00BZ3CNK81

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017H1 20169M 2016Y 2016Q3
EBIT 7,40 21,10 75,50 -107,20 9,80
Nettoomsætning 157 329,80 526,40 680,10 155,80
Nettoresultat -1,60 3 47,40 -142,50 1,60
Resultat før skat (EBT) -1,50 3,30 48,20 -141,70 1,80
Bruttoresultat 44,70 99,50 198 241,50 50,10
Finansielle indtægter 0,80 1 2,80 2,80 0,70
Finansielle omkostninger -9,70 -18,80 -30,10 -37,30 -8,70

Balance

  2017Q2 2017H1 20169M 2016Y 2016Q3
Egenkapital 787,80 787,80 963,10 780,60 963,10
Egenkapital (aktionærers andel) 787,80 787,80 963,10   963,10
Aktiekapital 0,60 0,60 0,60   0,60
Passiver i alt (balancesum) 1.650,70 1.650,70 1.760,90 1.571,30 1.760,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 146,60 146,60 152,80 151,80 152,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 716,30 713,30 645 638,90 645
Materielle aktiver 1.344 1.344 1.578,90 1.389,70 1.578,90
Finansielle aktiver 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.344,30 1.344,30 1.590,60 1.390 1.590
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 52,40 52,40 54,60   54,60
Likvide beholdninger 213,80 213,80 77,40 76 77,40
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 306,40 306,40 170,30 181,30 170,30
Aktiver i alt 1.650,70 1.650,70 1.760,90 1.571,30 1.760,90
Minoriteter (egenkapital)          
Immaterielle aktiver     11,40   11,40
Vare- og driftsbeholdninger     28,90   28,90

Nøgletal - hovedtal

  2017Q2 2017H1 20169M 2016Y 2016Q3
EBIT-margin 4,70 6,40 14,30 -15,70 6,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 47,70 47,70   49,70  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) -0,80 0,40   -16,20  

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017H1 20169M 2016Y 2016Q3
EBIT 7,40 21,10 75,50 -107,20 9,80
Nettoomsætning 157 329,80 526,40 680,10 155,80
Nettoresultat -1,60 3 47,40 -142,50 1,60
Resultat før skat (EBT) -1,50 3,30 48,20 -141,70 1,80
Bruttoresultat 44,70 99,50 198 241,50 50,10
Finansielle indtægter 0,80 1 2,80 2,80 0,70
Finansielle omkostninger -9,70 -18,80 -30,10 -37,30 -8,70