Slotsholmen skal løsne jerngrebet om provinsen

Skoler der lukker, butiksdød og farvel til den lokale købmand. Sådan ser virkeligheden ud mange steder i provinsen.

Det har længe været et kendt problem, og det fyldte da også en hel del i valgkampen i sommer. Dengang manglede der ikke idéer til, hvordan vi får vendt udviklingen: Flere penge til internet, billigere færgebilletter, satspuljer til dit og dat og alt muligt andet.

Efter min mening er langt det meste dog kun lappeløsninger. I stedet for at søsætte alle mulige politisk designede instrumenter bør vi fjerne nogle af de benspænd, som står i vejen for, at udviklingen kan komme nedefra. Benspænd for iværksætteri og erhvervsudvikling, that is. Og når det kommer til benspænd, er planloven et klodset og centralt et af slagsen. Derfor bør vi lempe den godt og grundigt.

Men hvad betyder det egentlig at ”lempe planloven”? Jo, det betyder, at man fjerner en del af de meget strenge regler for, hvor og hvordan man må bygge.

Det er nødvendigt af flere årsager. Eksempelvis peger mange turister på muligheden for at vågne op med udsigt til havet som et væsentligt kriterie, når feriedestinationen skal vælges. Men på grund af planloven er det et kriterie, som er ulovligt for det danske turismeerhverv at leve op til. De klassiske badehoteller, som det københavnske borgerskab yndede at besøge i starten af det 20. århundrede, ville faktisk være ulovligt opført med den nuværende planlov.

Kritikkerne af en lempelse siger, at naturen vil lide overlast, hvis man åbner op for mere kystnære byggerier, men det er altså en helt ubegrundet indvending. Der er ingen, der taler om at asfaltere og bebygge samtlige strande i Danmark. At gå ind for at tillade mere kystnære byggerier er ikke det samme som at erklære død over naturen, selvom kritikkerne gerne vil fremstille det sådan.

Sådanne følelsesladede argumenter står i vejen for en saglig debat om det egentlige problem, nemlig at den stramme planlov ikke ligefrem tiltrækker flere investeringer til provinsen. Tværtimod er loven en hindring for den udvikling, som provinsen trænger så meget til. Hvis vi skal sparke gang i væksten i disse områder, er det svært at komme uden om en lempelse af planloven.

Det kan undre, at man ikke har gjort det for længe siden. Men det skyldes kort fortalt, at Slotsholmen holder provinsen i et jerngreb. Man har tilsyneladende den indstilling, at det hele går af lave, hvis ikke politikere og embedsmænd detailstyrer udviklingen i provinsen. Tesen synes at være, at aktørerne i provinsen har dårlig smag og ikke kan overlades ansvaret for ret meget.

Det er et helt grundlæggende, principielt problem. Provinsen kan altså godt selv. De har ikke brug for at få trukket en masse regler fra Christiansborg ned over sig. Vi bliver nødt til at have større tillid til aktørerne i provinsen, for de er altså langt klogere, end loven tillader i dag.

Så lad dette være en opfordring til et opgør med den stramme styring fra Slotsholmen. Det er nemlig helt barokt, at de politikere, der prædiker om nødvendigheden af at vende udviklingen i provinsen, selv er den væsentligste del af problemet.


 

Se flere blogsProfil