Den uduelige topleder

Lars Sander Matjeka

Det er 4 færdigheder, der adskiller den uduelige topleder fra den succesfulde:

1) Forstå HELE forretningen
2) Træf beslutninger
3) Forstå markedet
4) Skab dybe, tillidsfulde relationer

Ovenstående er konklusionen i en netop udgivet artikel fra Harvard Business Review, som bl.a. baserer sig på 2.700 interviews med topledere foretaget over en 10-årig periode. De bedste af de bedste topledere udmærkede sig ved at mestre alle 4 kompetencer, og derigennem skabe succes både for sig selv og deres organisationer.

Forstå forretningen
Dyb forståelse af, hvordan tandhjulene i organisationen passer sammen og dermed skaber værdi og positive resultater. Mange topledere er vokset ud af ét funktionsområde, og har ikke formået at opbygge tilstrækkelig viden på andre områder. For at forstå forretningen er det således nødvendigt at prøve kræfter med flest mulige funktionsområder på sin vej op ad karrierestigen. Selv når topposten er nået, er det nødvendigt at bevare en nærhed til forretningen frem for at placere sig selv i et elfenbenstårn uden føling med virkeligheden. Ligeså vigtigt er det for toplederen vedvarende at skabe de bedste vilkår for samarbejde på tværs af hele organisationen, for at undgå suboptimering og modstridende aktiviteter.

Træf beslutninger
Toplederen udtrykker klart sine holdninger, sætter strøm til andres idéer, analyserer data for at få øget indsigt, vurderer alternativer, tager ejerskab til "the final call" og kommunikerer beslutningen klart, så den er forståelig for alle. Desuden er toplederen god til at prioritere, holde fokus og sikre at placering af ansvar er krystalklart for hele organisationen. Den dygtige topleder træffer beslutninger i spændingsfeltet mellem fakta og følelser.

Forstå markedet
Toplederne i gruppen "de bedste af de bedste" besidder en solid indsigt i, hvordan markedet udvikler sig dag for dag. De har en skarp forståelse for deres egen virksomheds unikke konkurrencefordele; for hvordan de tjener penge og for deres kunders behov (endda før kunderne selv kender dem). De topledere, som scorer højest på dette parameter, udviser en stor nysgerrighed og evnen til at binde kundeadfærd, økonomi og teknologi sammen.

Dybe, tillidsfulde relationer
Evnen til at etablere nære og tillidsfulde relationer til bestyrelse, kolleger, medarbejdere og andre nøglepersoner. Et andet vigtigt element i topledernes evne til at skabe værdi, er at udvise ægte omsorg for de mennesker, som bidrager til resultaterne. De besidder en dyb selvindsigt, som bl.a. er bygget på feedback fra deres omgivelser i kombination med modet til at stå ved sig selv inkl. alle "fejl og mangler".

Artiklen slutter af med en påstand - og jeg med en påstand OG en opfordring!

Påstand: alle 4 færdigheder kan læres og opbygges over tid, og det er aldrig for tidligt at gå i gang!

Påstand & opfordring: uduelige topledere er der nok af! Beslut dig for at være én af de bedste af de bedste!

 

 

 

 

***

 

 

 

Link til den oprindelige artikel:

https://hbr.org/2016/01/a-10-year-study-reveals-what-great-executives-know-and-do

 


 

Se flere blogsProfil

Lars Sander Matjeka

Lars Sander Matjeka

Direktør
DG Media & Datagraf Communications
Lars Sander Matjeka blogger om ledelse, forretningsudvikling og kommunikation, som er blandt de emner, han primært har beskæftiget sig med i sine tidligere jobs som marketing- og kommunikationsdirektør og forretningsudviklingschef

Lars Sander Matjeka er direktør for DG Media og Datagraf Communications, der begge indgår i Aller-koncernen. Han har i en årrække undervist i ledelse og marketing og er desuden aktiv som foredragsholder og bestyrelsesmedlem.