Thomas Bernt, debatredaktør

Saudi Arabien i dag, Cuba i morgen?

BLOGS Public affairs Lars Barfoed
4. feb. 2016 Kl. 15:17

Skal vi blande erhvervsmæssige interesser med politik? Er der en modsætning mellem vores udenrigspolitik og erhvervspolitikken, når regeringen og kongehuset deltager i et erhvervsfremstød i Saudi Arabien?

Kongehusets deltagelse i spidsen for en erhvervsdelegation til Saudi Arabien, hvor også udenrigsministeren deltager, skaber i disse dage stor ståhej på Christiansborg. Men er det nu klogt?

Helt overordnet er der to ting at sige om det.

Partierne i Folketinget bør for det første gøre en indsats for finde sammen på tværs af midten i dansk politik om en generel holdning til den slags problemstillinger. Her kan vi ikke skifte kurs afhængig af skift i regeringsmagten; det skader i hvert fald både vores eksportmuligheder og vores udenrigspolitiske troværdighed at gøre det.

Og for det andet skal der være konsistens. Vi kan ikke have forskellig position med hensyn til kongelig deltagelse fra gang til gang. Hvis kongehuset ikke kan deltage, når det gælder besøg i Saudi Arabien, kan de så deltage i f.eks. Kina eller Vietnam, hvor der heller ikke er respekt for menneskerettighederne? Eller hvad med Cuba, Ægypten eller Myanmar, hvor der i forskellig grad heller ikke er den respekt for demokrati og menneskerettigheder, som vi kunne ønske, om end der er sket fremskridt i de seneste år?

Man kan også spørge sig selv, hvorfor det er mere problematisk, at kongehuset deltager i et besøg sammen med repræsentanter for regeringen, end hvis regeringens deltog alene?

Det var mange spørgsmål. Her kommer mit bud på nogle svar.

En sondring mellem lande ud fra graden af demokrati og menneskerettigheder er nærmest umulig. Og en konsekvent afvisning af kontakt med lande, der ikke 100 pct. overholder vore normer på dette felt, ville afskære os fra kontakt med meget store dele af verden og forekommer helt urealistisk.

Efter min opfattelse bør man tage det standpunkt, at vi følger FN derhen, at er der økonomiske sanktioner mod et land, så respekterer vi det. Hvis det ikke er tilfældet, tror vi mere på, at handelssamkvem og dialog kan bane vejen for politisk påvirkning fra omverdenen, derunder fra Danmark.

Det ville betyde, at både regering og kongehus kan deltage i erhvervsfremstød i det omfang, det konkret vurderes som nyttigt og sikkert, uanset om det pågældende land lever op til vore standarder eller ej. Og så må de politiske repræsentanter, dvs. ministrene, under besøg af den art, rejse de politiske bekymringer og kritikpunkter, vi har.

Profil

Lars Barfoed

Lars Barfoed

Lars Barfoed blogger om kommunikation i feltet mellem erhvervsliv, politik og offentlighed.

Udgangspunktet for bloggen er, at samfundet bliver stadig mere komplekst og reguleret, medieovervågningen mere intens og de politisk bestemte rammevilkår har stadig større betydning for virksomhedernes konkurrenceevne. Virksomhedernes evne til at agere i det politiske rum og i den offentlige debat har derfor afgørende betydning for deres succes.

Lars arbejder med politisk og strategisk rådgivning, interessevaretagelse og public affairs i kommunikationsbureauet Prime Time Kommunikation A/S, hvor han er associeret partner.

Lars er uddannet cand.jur. Han har været direktør bl.a. Dansk Handel & Service (nu Dansk Erhverv) og Finansrådet samt medlem af bestyrelsen for den europæiske handelsorganisation, Eurocommerce, og af Executive Committee i European Bankers Association.

Endvidere har Lars i 14 år været medlem af Folketinget og i VK-regeringen bl.a. været transportminister og justitsminister

π