Er Great Place to Work ren branding?

BLOGS Af

Danmarks Bedste Arbejdspladser i 2015 er netop fundet. Det er virksomheden Great Place to Work, der står bag undersøgelsen, og som afgør, hvilke virksomheder og organisationer der kan bryste sig af at have landets højeste arbejdsglæde.  

Kåringen møder ofte kritik for at være ren sminke, som ledelsen kan bruge til at promovere sig på. Kritikere peger på, at undersøgelsen ikke er repræsentativ, og at de deltagende virksomheder betaler for de medarbejderundersøgelser, som Great Place to Work udfører for at kunne vurdere, hvordan virksomhederne skal rangeres.

Som direktør for en af de deltagende virksomheder vil nogen måske argumentere for, at jeg er for partisk til at stille spørgsmål til denne kritik. Jeg vil nu vove pelsen alligevel og trække på mine egne erfaringer.

Det er klart, at en god placering på listen kan bruges fordelagtigt i forhold til min virksomheds kommunikation udadtil – og det har vi også gjort. Naturligvis, fristes jeg til at sige. Det positive signal, som placeringen sender udadtil, skaber stolthed internt i virksomheden, og det er med til at tiltrække dygtig arbejdskraft.

Men når en virksomheds ledelse vælger at bruge en intern historie til at brande sig, så lægger de også et stort pres på deres egne skuldre. Et pres, der kommer medarbejderne til gode. For sidder der medarbejdere i virksomheden, som ikke kan se sig selv i den interne historie, der bliver brugt til at promovere virksomheden udadtil, ja så er det ren gift.

For mit eget vedkommende er deltagelsen i Danmarks Bedste Arbejdsplads en måde at holde ledelsen – mig selv inklusiv – i ørene, sådan at vi hele tiden husker at være up to date, prioritere og nytænke i måden, hvorpå vi skaber medarbejdertilfredshed. Det er dog ikke ensbetydende med, at medarbejdertilfredshed skal starte hos ledelsen, men det er dem, der eksempelvis skal opstille de økonomiske rammer og den rette prioritering. At udstille sin egen formåen – eller mangel på samme – i al offentlighed, kan endda være angstprovokerende. Men netop transparensen i undersøgelsen giver den i mine øjne en ekstra kraft og forpligtelse.

Jeg ved, at det for rigtig mange virksomheder i praksis kan være rigtig svært – uanset intentionerne – at få prioriteret HR eller dagligt arbejde med medarbejdertilfredsheden. Det er jo en noget anden størrelse end eksempelvis årsregnskabet, som langt flere interessenter stiller krav til bliver udarbejdet og forsøgt forbedret år for år. Men efter at have beskæftiget mig med virksomheder i mere end tyve år, er en af mine største erkendelser, at medarbejdertilfredshed kan ses på bundlinjen – jeg plejer at kalde det for den dobbelte bundlinje.

Så ja, Great Place to Work er branding. Men det er branding, hvor høje krav til ledelsen indirekte medfølger og som kommer medarbejderne og dermed hele virksomheden til gode.


 

Se flere blogsProfil