Betaler du peanuts får du ?

Så raser debatten om politikernes lønninger atter igen. Forhåbningen var ellers, at den musketered partierne indgik om – uanset hvad – at følge vederlagskommissionens anbefalinger, ville holde.

Der gik desværre ikke mange timer, før den blev brudt.

Jeg synes, at hele debatten om politikernes lønninger er fladpandet og uoplyst. Og hvad skyldes denne voldsomme modstand fra visse folk? Altså, andet end rendyrket jantelovs-misundelse?

Mener du ikke, at politikerne med deres arbejdsindsats fortjener en højere løn – ja, så kan du jo bare skifte dem ud ved næste valg!

Lad mig her give tre gode grunde til, at vi skal betale vores politikere en bedre løn, end de får i dag.

1: Peanuts and monkeys

”If you pay peanuts, you get monkeys” er et godt engelsk udtryk. Pointen her er ikke til at tage fejl af. Det er samtidig meget sigende for den aktuelle debat, at det er de samme mennesker, der mener, lønnen er for høj, som også mener, at vi har ukvalificerede politikere. Ironien er til at føle på. Det er heller ikke en “hønen eller ægget”-situation. Det nuværende lønniveau afskrækker desværre mange kvalificerede fra at stille op til Folketinget samt byråds- og regionsvalg. Skal vi tiltrække talent og kompetence - så må vi også belønne det.

Jeg synes, vi skal gøre, hvad vi kan for at tiltrække så mange forskellige mennesker til politikerhvervet, som overhovedet muligt. Og gerne flere med mere end blot en halvfærdig universitetsbachelor.

2: Nej, det er ikke et almindeligt arbejde

Politik er ikke en almindelig beskæftigelse, som kan sammenlignes med en bankassistents eller en skolelærers. Som politiker stiller man sit navn og ansigt til offentligt skue. En politiker er som sådan på arbejde hele tiden.

Når folketingspolitikere handler ind i Brugsen, bliver de ofte mødt med borgere, der har særlige problemer eller sager. Det kender jeg også selv fra byrådet. Og hurra for det – sådan skal det da også være! Men lad os da også belønne det.

Politikere tager vigtige beslutninger og har et stort ansvar. I Roskilde Kommune, hvor jeg sidder i byrådet, forvalter vi et årligt budget på over 6 mia. kr.!

“Ingen over Folketinget” sagde Viggo Hørup. Alligevel får samtlige departementschefer og kommunaldirektører væsentlig mere i lønposen end de folketingsmedlemmer og borgmestre, hvis opgave er at holde selvsamme i skak. Er det virkelig, det vi ønsker?

3: Det kan simpelthen ikke betale sig for almindelige mennesker

Politiske møder ligger ofte placeret, så personer med almindeligt arbejde har svært ved at passe dem. I hvert fald uden, at det på en eller anden måde kolliderer med deres civile erhverv.

Vi hører samtidig folk efterspørge flere folkevalgte fra børnefamilier. Om man kan lide det eller ej, er svaret også her, at det ofte ikke kan betale sig for dem. Den kostbare tid, der skal bruges væk fra familien, honoreres simpelthen ikke på en måde, så det store regnestykke går op.

Erhvervserfaring er i den grad en mangelvare på Christiansborg. Hvorfor ikke gøre det folkevalgte embede mere attraktivt for folk, der har bygget egne virksomheder og gjort sig erfaringer i det virkelige liv?

Lad mig afslutningsvis slå fast, at man selvfølgelig aldrig skal gå ind i politik på grund af pengene. Det tror jeg nu heller ikke er tilfældet mange steder.

Det skal være lysten til at skabe et bedre samfund og positive forandringer, der driver værket.

Faktum er dog bare, at aflønningen i dag udgør en stor hindring. Hvilket i sandhed er skidt for demokratiet!


 

Se flere blogsProfil