Anders Krab-Johansen, ansv. chefredaktør

Godt nytår!

BLOGS Public affairs Lars Barfoed
1. jan. 2016 Kl. 12:05

 

Godt nytår! Der er masser af muligheder i et nyt år; det er op til os selv, om vi vil forsøge at udnytte dem eller vi bliver bange for dem og ser dem som trusler.

Disruption er et af tidens buzzwords i erhvervslivet. Og de seneste år har da også været fyldt med eksempler på netop det, at nye virksomheder bryder med klassiske virksomhedsmodeller og ryster de gamle virksomheders forretningsgrundlag. Ikke at det er et nyt fænomen, at nye virksomheder og virksomhedsformer skaber konkurrence og innovation. Det er altid sket. Men det sker nu mere massivt og fundamentalt end nogensinde før og det går rigtig stærkt.

Disruption finder også sted i den offentlige sektor, hvor ikke mindst digitaliseringen skaber helt nye former for kommunikation med og til borgerne. Og vi har i det seneste år set disruption invadere det politiske liv på fuld kraft.

Valget i 2015 skabte fundamentale skred i den politiske struktur i Danmark. Det har været på vej længe, men 2015 er skelsættende, fordi det nu står så lysende klart. Nye partier og politikere har haft stor succes. De kommunikerer, handler og har synspunkter, der går helt på tværs af den traditionelle måde, hvorpå dansk politik har fungeret. Det vil tvinge de gamle partier til at gentænke deres politik og deres måde at arbejde på.

Det ville være mærkeligt, hvis alle disse opbrud ikke har nogen betydning i feltet mellem politik og erhvervsliv. Det har det naturligvis.

Den nye politiske struktur, hvis der overhovedet er en struktur for tiden, betyder, at det i dag er meningsløst at tænke i opdeling mellem rød og blå blok, mellem borgerlige og socialister, mellem erhvervsvenlige og ikke-erhvervsvenlige partier og politikere. Alt det er i opløsning.

Virksomhederne og erhvervslivets organisationer skal til at tænke i nye baner, når det gælder kontakten generelt til det politiske liv og i særdeleshed, hvis man vil søge indflydelse på politiske beslutninger. Intet er som før.

Samtidig må erhvervslivet indse, at opdelingen mellem politik på den ene side og business på den anden side ikke længere kan opretholdes.

Når selv en socialdemokratisk finansminister kan tale om konkurrencestaten, så er politikerne for alvor ved at trænge ind i en forretningsmæssig tankegang.

Politik er business og business er politik. Virksomhederne agerer i langt højere grad i dag i et politisk felt, uanset om de vil det eller ej. CSR og bæredygtighed er efterhånden ikke en dyd, som man kan bryste sig med at arbejde med i sin virksomhed. Det er et must.

Det er begreber, alle virksomheder må arbejde med. Det forlanger politikerne, og det forlanger forbrugerne. Og ret beset er der også en ny generation af virksomhedsledere, ejere og aktionærer, som simpelthen også bare selv har det synspunkt, at de har et medansvar for vort samfund, klimaet og for sunde fødevarer m.v.

Det seneste eksempel på udviklingen er en ung medarbejder i Bilka, som tilsyneladende har været nødt til at forlade sit job, fordi han har udtalt sig på de sociale medier om hans syn på Islam. Det har lynhurtigt skabt stærke reaktioner, der har bredt sig på de sociale medier, fra Bilkas kunder, borgere og politikere. Bilkas ledelse siger ingen ting men det forlyder, at de er ved at undersøge sagen.

Men det går ikke at gemme sig og håbe, at det går over. Ledelsen må have en holdning. De må kommunikere den i forhold til alle interessenter, de sociale medier og offentligheden. Og det kan naturligvis få konsekvenser i sidste ende for overenskomster og lovgivning, hvis denne sag ikke lander rigtigt. Og dette er bare det seneste eksempel blandt på den udvikling, der er sket.

Alt det betyder, at virksomhedernes behov for at søge indflydelse på politiske beslutninger er stigende. Og de kan ikke bare gemme sig bag lobbyister; de må også selv på banen.

Det betyder, at virksomhederne i langt højere grad end før må tage bestik af den samfundsmæssige og politiske udvikling. Og de kan ikke bare overlade det til butikschefen, juridisk afdeling eller marketingsfolkene. Bestyrelsen og direktionen må involvere det, når de lægger strategi og udvikler deres forretning.

Og det betyder, at virksomhederne i langt højere grad må kommunikere med det omgivende samfund, med borgere, forbrugere, uddannelsesinstitutioner, offentlige embedsmænd og politikere. Og de kan ikke bare gemme sig bag kommunikationschefer; ledelsen skal også selv på banen.

Nogle erhvervsfolk får måske tics og trætte øjne ved tanken om alt det med politik og kommunikation. Men det skal ses som nye muligheder, der åbner sig – ikke en trussel. Den udvikling, der er i gang, skaber muligheder for en helt ny dynamik mellem erhvervslivet og det politiske liv til gavn både for virksomhederne og samfundsudviklingen.

Godt nytår!

 

Profil

Lars Barfoed

Lars Barfoed

Lars Barfoed blogger om kommunikation i feltet mellem erhvervsliv, politik og offentlighed.

Udgangspunktet for bloggen er, at samfundet bliver stadig mere komplekst og reguleret, medieovervågningen mere intens og de politisk bestemte rammevilkår har stadig større betydning for virksomhedernes konkurrenceevne. Virksomhedernes evne til at agere i det politiske rum og i den offentlige debat har derfor afgørende betydning for deres succes.

Lars arbejder med politisk og strategisk rådgivning, interessevaretagelse og public affairs i kommunikationsbureauet Prime Time Kommunikation A/S, hvor han er associeret partner.

Lars er uddannet cand.jur. Han har været direktør bl.a. Dansk Handel & Service (nu Dansk Erhverv) og Finansrådet samt medlem af bestyrelsen for den europæiske handelsorganisation, Eurocommerce, og af Executive Committee i European Bankers Association.

Endvidere har Lars i 14 år været medlem af Folketinget og i VK-regeringen bl.a. været transportminister og justitsminister

π