Lisbet Røge Jensen

Profil

Henriette Kinnunen

Henriette Kinnunen

Seniorkonsulent
Cepos
Henriette Kinnunen er chefjurist hos Cepos, hvor hendes fokusområder er retssikkerhed, skatteret, den private ejendomsret og administrative byrder inden for erhvervslivet, som hun har udgivet flere analyser og notater om.

Hendes primære speciale er selskabs- og fondsbeskatning, men derudover besidder hun stor indsigt i skatterettens øvrige kringelkroge og SKATs arbejde generelt. Hendes skatteretlige baggrund omfatter således SKATs selskabsbeskatningsafdeling, presserådgiver i SKAT, chef for et retssikkerhedsprojekt i SKAT og videnjurist i Advokatfirmaet Bech-Bruuns skatteafdeling.

π