Genmab

(GEN)
ISIN: DK0010272202

Resultatopgørelse

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q3 2016Q2
Nettoomsætning 250,80 888,70 1.816,10 364,70 353,80
EBIT 46,10 345 1.052,80 186,80 141,80
Resultat før skat (EBT) 20,50 345,70 1.130,20 189 168,20
Nettoresultat 16,10 345,70 1.187,10 189 168,20
Samlede driftsomkostninger -204,70 -543,70 -763,30 -177,80 -212
Forsknings- og udviklingsomkostninger -170,10 -465,20 -660,90 -150,60 -187,50
Finansielle poster (netto) -25,60 0,70 77,40 2,10 26,40
Administrationsomkostninger -34,60 -78,50 -102,40 -27,20 -24,50
Aktionærers andel af resultat   345,70 1.187,10 189 168,20
Finansielle indtægter     86,60    
Finansielle omkostninger     -9,20    

Balance

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q3 2016Q2
Egenkapital 5.006,20 3.934,10 4.826,70 3.934,10 3.748,60
Egenkapital (aktionærers andel) 5.006,20 3.934,10 4.826,70 3.934,10 3.748,60
Aktiekapital 60,70 60,20 60,40 60,20 59,80
Passiver i alt (balancesum) 5.405,60 4.353,10 5.238,20 4.353,10 4.128,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 399,40 418,90 411,50 418,90 378,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser)         1,40
Immaterielle aktiver 173 169,10 181,90 169,10 176,90
Materielle aktiver 33,50 30,20 32,20 30,20 31,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 329,40 211 340,60 211 221
Likvide beholdninger 764,40 796,70 307 796,70 641,70
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 5.076,20 4.142,10 4.897,60 4.142,10 3.907,30
Aktiver i alt 5.405,60 4.353,10 5.238,20 4.353,10 4.128,30
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 399,40 418,90 411,50 418,90 379,70
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver     126,50   13,10

Nøgletal - hovedtal

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q3 2016Q2
EBIT-margin 18,40 38,80 58 51,20 40,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     92,10    

Pengestrøm

  20169M 2016Y 2016H1 2015Y 2014Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 65,60 91,20 81,90 643,10 1.035,40
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -534,70 -1.014,50 -502 -480,90 -1.010,70
Pengestrøm fra driften 406 327,70 201,30 311,40 132,70

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.