Genmab

(GEN)
ISIN: DK0010272202

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Nettoomsætning 773,30 250,80 1.024,10 888,70 1.816,10
EBIT 536,40 46,10 582,50 345 1.052,80
Resultat før skat (EBT) 390,90 20,50 411,40 345,70 1.130,20
Nettoresultat 307,30 16,10 323,40 345,70 1.187,10
Samlede driftsomkostninger -236,90 -204,70 -441,60 -543,70 -763,30
Forsknings- og udviklingsomkostninger -201,60 -170,10 -371,60 -465,20 -660,90
Aktionærers andel af resultat 307,30   323,40 345,70 1.187,10
Finansielle poster (netto) -145,50 -25,60 -171,10 0,70 77,40
Administrationsomkostninger -35,40 -34,60 -70 -78,50 -102,40
Finansielle indtægter         86,60
Finansielle omkostninger         -9,20

Balance

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Egenkapital 5.439,40 5.006,20 5.439,40 3.934,10 4.826,70
Egenkapital (aktionærers andel) 5.439,40 5.006,20 5.439,40 3.934,10 4.826,70
Aktiekapital 61,10 60,70 61,10 60,20 60,40
Passiver i alt (balancesum) 6.028,50 5.405,60 6.028,50 4.353,10 5.238,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 589,20 399,40 589,20 418,90 411,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser)          
Immaterielle aktiver 164 173 164 169,10 181,90
Materielle aktiver 66,70 33,50 66,70 30,20 32,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 309,80 329,40 309,80 211 340,60
Likvide beholdninger 1.031,70 764,40 1.031,70 796,70 307
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 5.718,70 5.076,20 5.718,70 4.142,10 4.897,60
Aktiver i alt 6.028,50 5.405,60 6.028,50 4.353,10 5.238,20
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 589,20 399,40 589,20 418,90 411,50
Finansielle aktiver         126,50

Nøgletal - hovedtal

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT-margin 69,40 18,40 56,90 38,80 58
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         92,10

Pengestrøm

  2017Q2 2017H1 20169M 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 90,50 193,80 65,60 91,20 643,10
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -332,30 -719,60 -534,70 -1.014,50 -480,90
Pengestrøm fra driften 544 1.296 406 327,70 311,40

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.