A.P. Møller - Mærsk A

(MAERSK A)
ISIN: DK0010244425

Resultatopgørelse

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
Nettoomsætning 8.963 26.577 35.464 8.887 9.177
EBIT 700 1.951 -226 -2.177 805
Resultat før skat (EBT) 574 1.602 -843 -2.445 731
Nettoresultat 253 780 -1.897 -2.677 438
Af- og nedskrivninger -1.112 -3.610 -7.265 -3.655 -1.154
EBITDA 1.706 5.263 6.767 1.504 1.887
Aktionærers andel af resultat 245 741 -1.939 -2.680 429
Finansielle poster (netto) -126 -349 -617 -268 -74
Driftsomkostninger     -28.698    
Finansielle indtægter     989    
Finansielle omkostninger     -1.606    

Balance

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
Egenkapital 32.316 35.209 32.090 32.090 35.209
Egenkapital (aktionærers andel) 31.429 34.399 31.258 31.258 34.399
Aktiekapital 3.774 3.906 3.774 3.774 3.906
Passiver i alt (balancesum) 60.428 63.442 61.118 61.118 63.442
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 10.168 9.400 10.733 10.733 9.400
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 17.944 18.833 18.295 18.295 18.833
Immaterielle aktiver 3.685 3.659 3.620 3.620 3.659
Materielle aktiver 41.814 43.628 41.496 41.496 43.628
Finansielle aktiver 4.969 5.066 4.269 4.269 5.066
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 50.468 52.353 49.975 49.975 52.353
Vare- og driftsbeholdninger 950 858 862 862 858
Likvide beholdninger 2.873 3.360 4.105 4.105 3.360
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 9.960 11.089 11.143 11.143 11.089
Aktiver i alt 60.428 63.442 61.118 61.118 63.442
Minoriteter (egenkapital) 887 810 832 832 810
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 28.112 28.233 29.028 29.028 28.233
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)     3.814 3.814  

Nøgletal - hovedtal

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
EBIT-margin 7,80 7,30 -0,60 -24,50 8,80
EBITDA-margin 19 19,80 19,10 16,90 20,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     52,50    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     -5,60    

Pengestrøm

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q2
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -893 21 -144 -165  
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.253 -3.402 -3.601 -199  
Pengestrøm fra driften 877 2.861 4.326 1.465 940

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.