GN Store Nord

(GN)
ISIN: DK0010272632

Resultatopgørelse

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
Nettoomsætning 2.233 6.144 8.651 2.507 2.117
Bruttoresultat 1.379 3.811 5.401 1.590 1.347
EBIT 286 911 1.445 534 327
Resultat før skat (EBT) 255 850 1.395 545 278
Nettoresultat 271 659 1.033 374 217
Udviklingsomkostninger -175 -528 -677 -149 -173
Finansielle indtægter 16 123 184   26
Finansielle omkostninger -47 -184 -236   -75
EBITA 320 990 1.583 593 357
EBITDA 364   1.760 639  
Aktionærers andel af resultat 271 659 1.033 374 217
Finansielle poster (netto) -31 -61 -52 9 -49
Administrationsomkostninger -164 -450 -579 -129 -153
Salgs- og distributionsomkostninger -720 -1.849 -2.564 -715 -663
Produktionsomkostninger -854 -2.333 -3.250 -917 -770

Balance

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
Egenkapital 5.063 5.444 5.620 5.620 5.444
Egenkapital (aktionærers andel) 5.063 5.444 5.620 5.620 5.444
Aktiekapital 619 619 619 619 619
Passiver i alt (balancesum) 11.707 11.934 12.835 23.835 11.934
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2.155 2.119 2.408 2.408 2.119
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 4.489 4.194 4.596 4.596 4.194
Immaterielle aktiver 6.569 6.024 6.521 6.521 6.024
Materielle aktiver 503 504 508 508 504
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 8.571 8.025 8.593 8.593 8.025
Vare- og driftsbeholdninger 703 695 715 715 695
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.957 1.956 2.183 2.183 1.956
Likvide beholdninger 175 163 178 178 163
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 3.136 3.047 3.321 3.321 3.047
Aktiver i alt 11.707 11.934 12.835 12.835 11.934
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 6.644 6.313 7.004 7.004 6.313
Finansielle aktiver   1.497 1.564 1.564 1.497

Nøgletal - hovedtal

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
EBIT-margin 12,80 14,80 16,70 21,30 15,50
EBITA-margin 14,30 16,10 18,30 23,70 16,90
EBITDA-margin 16,30   20,30 25,50  
Bruttomargin/dækningsgrad 61,80 62 62,40 63,40 63,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     43,80    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  20169M 2016Y 2016Q3 2016Q2 2016Q1
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -26 -165 278 -351 47
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.152 -1.565 -781 -208 -163
Pengestrøm fra driften 1.231 1.803 536 573 122

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.