GN Store Nord

(GN)
ISIN: DK0010272632

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 6.908 9.585 2.677 2.282 2.393
Bruttoresultat 4.294 6.008 1.714 1.421 1.494
EBIT 1.003 1.558 555 371 346
Resultat før skat (EBT) 965 1.504 539 364 346
Nettoresultat 819 1.183 364 283 265
Udviklingsomkostninger -537 -710 -173 -179 -183
Finansielle indtægter 116 159   33 67
Finansielle omkostninger -160 -219   -46 -67
EBITA 1.112 1.744 632 406 386
EBITDA 1.247 1.925 678 452 431
Aktionærers andel af resultat 819 1.183 364 283 265
Finansielle poster (netto) -44 -60 -16 -13  
Administrationsomkostninger -482 -635 -153 -163 -155
Salgs- og distributionsomkostninger -2.161 -2.913 -752 -672 -769
Produktionsomkostninger -2.614 -3.577 -963 -861 -899

Balance

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 4.731 4.783 4.783 4.731 4.875
Egenkapital (aktionærers andel) 4.731 4.783 4.783 4.731 4.875
Aktiekapital 583 583 583 583 583
Passiver i alt (balancesum) 11.362 11.737 11.737 11.362 11.445
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2.274 2.463 2.463 2.274 2.193
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 4.357 4.491 4.491 4.357 4.377
Immaterielle aktiver 6.239 6.244 8.075 6.239 6.345
Materielle aktiver 488 486 486 488 496
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 8.092 8.075 8.075 8.092 8.235
Vare- og driftsbeholdninger 776 711 711 776 708
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.945 2.111 2.111 1.945 2.044
Likvide beholdninger 304 526 526 304 218
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 3.270 3.662 3.662 3.270 3.210
Aktiver i alt 11.362 11.737 11.737 11.362 11.445
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 6.631 6.954 6.954 6.631 6.570
Finansielle aktiver   1.345 1.345    

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin 14,50 16,30 20,70 371 14,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 41,60 40,80 40,80 41,60  
EBITA-margin 16,10 18,20 23,60 406 16,10
EBITDA-margin 18,10 20,10 23,60 19,80 18
Bruttomargin 62,20 62,70 64 62,30 62,40
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  2017Y 2017Q2 2017H1 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -1.458 -284 -1.140 -165 -682
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -93 -204 343 -1.565 -754
Pengestrøm fra driften 1.885 538 816 1.803 1.450

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.