GN Store Nord

(GN)
ISIN: DK0010272632

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Nettoomsætning 2.393 2.233 4.626 6.144 8.651
Bruttoresultat 1.494 1.379 2.873 3.811 5.401
EBIT 346 286 632 911 1.445
Resultat før skat (EBT) 346 255 601 850 1.395
Nettoresultat 265 271 536 659 1.033
Finansielle indtægter 67 16 83 123 184
Finansielle omkostninger -67 -47 -114 -184 -236
Udviklingsomkostninger -183 -175 -358 -528 -677
EBITA 386 320 706 990 1.583
EBITDA 431 364 795   1.760
Aktionærers andel af resultat 265 271 536 659 1.033
Finansielle poster (netto)   -31 -31 -61 -52
Administrationsomkostninger -155 -164 -319 -450 -579
Salgs- og distributionsomkostninger -769 -720 -1.489 -1.849 -2.564
Produktionsomkostninger -899 -854 -1.753 -2.333 -3.250

Balance

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Egenkapital 4.875 5.063 4.875 5.444 5.620
Egenkapital (aktionærers andel) 4.875 5.063 4.875 5.444 5.620
Aktiekapital 583 619 583 619 619
Passiver i alt (balancesum) 11.445 11.707 11.445 11.934 12.835
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2.193 2.155 2.193 2.119 2.408
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 4.377 4.489 4.377 4.194 4.596
Immaterielle aktiver 6.345 6.569 6.345 6.024 6.521
Materielle aktiver 496 503 496 504 508
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 8.235 8.571 8.235 8.025 8.593
Vare- og driftsbeholdninger 708 703 708 695 715
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.044 1.957 2.044 1.956 2.183
Likvide beholdninger 218 175 218 163 178
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 3.210 3.136 3.210 3.047 3.321
Aktiver i alt 11.445 11.707 11.445 11.934 12.835
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 6.570 6.644 6.570 6.313 7.004
Finansielle aktiver       1.497 1.564

Nøgletal - hovedtal

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT-margin 14,50 12,80 13,70 14,80 16,70
EBITA-margin 16,10 14,30 15,30 16,10 18,30
EBITDA-margin 18 16,30 17,20   20,30
Bruttomargin/dækningsgrad 62,40 61,80 62,10 62 62,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         43,80
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  2017Q2 2017H1 20169M 2016Y 2016Q3
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -284 -1.140 -26 -165 278
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -204 343 -1.152 -1.565 -781
Pengestrøm fra driften 538 816 1.231 1.803 536

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.