Danske Bank

(DANSKE)
ISIN: DK0010274414

Resultatopgørelse

  2017Q1 2017H1 20169M 2016Y 2016Q4
Aktionærers andel af resultat 5.336 9.930 13.783 19.195 5.413
Nedskrivninger på udlån 235 466 -157 3 160
Netto gebyrindtægter 3.850 7.593 10.151 14.183 4.032
Netto renteindtægter 5.739 11.431 16.239 22.028 5.790
Nettoresultat 5.530 10.321 14.268 19.858 5.590
Resultat før nedskrivninger på udlån 6.925 12.901 18.471 25.317 6.847
Resultat før skat (EBT) 7.140 13.323 18.318 25.357 7.039
Samlede indtægter 12.649 24.385 35.057 47.959 12.902
Samlede omkostninger -5.724 -11.484 -16.586 -22.642 -6.056
Handelsindtægter 2.705 4.519 6.284 8.607 2.323

Balance

  2016Y 2015Y 2014Y
Egenkapital 166.615 160.830 153.120
Egenkapital (aktionærers andel) 166.615 149.513 147.445
Aktiekapital 9.837 10.086 10.086
Passiver i alt (balancesum) 3.483.670 3.292.878 3.453.015
Indlån 859.435 816.762 763.441
Udlån 1.689.155 1.609.384 1.563.729

Nøgletal - hovedtal

  2017Q1 2017H1 20169M 2016Y 2016Q4
Kernekapitalprocent (inkl. hybrid kapital) 15,50        
Solvensprocent (kapitalprocent) 20,40 21,10 21 21,80 21,80
Egentlig kernekapitalprocent (CET1)   16,20 15,80 16,30 16,30
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       13,10  

Resultatopgørelse

  2017Q1 2017H1 20169M 2016Y 2016Q4
Aktionærers andel af resultat 5.336 9.930 13.783 19.195 5.413
Nedskrivninger på udlån 235 466 -157 3 160
Netto gebyrindtægter 3.850 7.593 10.151 14.183 4.032
Netto renteindtægter 5.739 11.431 16.239 22.028 5.790
Nettoresultat 5.530 10.321 14.268 19.858 5.590
Resultat før nedskrivninger på udlån 6.925 12.901 18.471 25.317 6.847
Resultat før skat (EBT) 7.140 13.323 18.318 25.357 7.039
Samlede indtægter 12.649 24.385 35.057 47.959 12.902
Samlede omkostninger -5.724 -11.484 -16.586 -22.642 -6.056
Handelsindtægter 2.705 4.519 6.284 8.607 2.323

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.