Danske Bank

(DANSKE)
ISIN: DK0010274414

Resultatopgørelse

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
Resultat før skat (EBT) 7.140 18.318 25.357 7.039 6.267
Nettoresultat 5.530 14.268 19.858 5.590 4.905
Nedskrivninger på udlån 235 -157 3 160 -264
Resultat før nedskrivninger på udlån 6.925 18.471 25.317 6.847 6.573
Samlede omkostninger -5.724 -16.586 -22.642 -6.056 -5.471
Samlede indtægter 12.649 35.057 47.959 12.902 12.044
Handelsindtægter 2.705 6.284 8.607 2.323 2.549
Netto gebyrindtægter 3.850 10.151 14.183 4.032 3.414
Netto renteindtægter 5.739 16.239 22.028 5.790 5.492
Aktionærers andel af resultat 5.336 13.783 19.195 5.413 4.741

Balance

  2016Y 2015Y 2014Y
Egenkapital 166.615 160.830 153.120
Egenkapital (aktionærers andel) 166.615 149.513 147.445
Aktiekapital 9.837 10.086 10.086
Passiver i alt (balancesum) 3.483.670 3.292.878 3.453.015
Indlån 859.435 816.762 763.441
Udlån 1.689.155 1.609.384 1.563.729

Nøgletal - hovedtal

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
Kernekapitalprocent (inkl. hybrid kapital) 15,50        
Solvensprocent (kapitalprocent) 20,40 21 21,80 21,80 21
Egentlig kernekapitalprocent (CET1)   15,80 16,30 16,30 15,80
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     13,10    

Resultatopgørelse

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
Resultat før skat (EBT) 7.140 18.318 25.357 7.039 6.267
Nettoresultat 5.530 14.268 19.858 5.590 4.905
Nedskrivninger på udlån 235 -157 3 160 -264
Resultat før nedskrivninger på udlån 6.925 18.471 25.317 6.847 6.573
Samlede omkostninger -5.724 -16.586 -22.642 -6.056 -5.471
Samlede indtægter 12.649 35.057 47.959 12.902 12.044
Handelsindtægter 2.705 6.284 8.607 2.323 2.549
Netto gebyrindtægter 3.850 10.151 14.183 4.032 3.414
Netto renteindtægter 5.739 16.239 22.028 5.790 5.492
Aktionærers andel af resultat 5.336 13.783 19.195 5.413 4.741

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.