Novozymes B

(NZYM B)
ISIN: DK0060336014

Resultatopgørelse

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
Nettoomsætning 3.740 10.428 14.142 3.714 3.390
Bruttoresultat 2.161 6.019 8.126 2.107 1.942
EBIT 1.010 2.884 3.946 1.062 973
Resultat før skat (EBT) 977 2.860 3.881 1.021 954
Nettoresultat 772 2.245 3.050 805 749
EBITDA 1.265 3.586 4.960 1.374 1.211
Forsknings- og udviklingsomkostninger -503 -1.390 -1.865 -475 -432
Aktionærers andel af resultat 771 2.245 3.050 806 749
Finansielle poster (netto) -33 -24 -34 -29 -19
Administrationsomkostninger -220 -610 -810 -200 -178
Salgs- og distributionsomkostninger -441 -1.196 -1.622 -426 -386
Produktionsomkostninger -1.579 -4.409 -6.016 -1.607 -1.448

Balance

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
Egenkapital 10.954 10.972 11.745 11.745 10.972
Egenkapital (aktionærers andel) 10.940 10.958 11.732 11.732 10.958
Aktiekapital 610 620 620 620 620
Passiver i alt (balancesum) 18.865 17.814 18.659 18.659 17.814
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 4.504 3.410 3.562 3.562 3.410
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 3.407 3.432 3.352 3.352 3.432
Immaterielle aktiver 2.696 2.782 2.737 2.737 2.782
Materielle aktiver 8.663 8.239 8.641 8.641 8.239
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 12.212 11.738 12.266 12.266 11.738
Vare- og driftsbeholdninger 2.511 2.422 2.488 2.488 2.422
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.694 2.416 2.680 2.680 2.416
Likvide beholdninger 754 675 812 812 675
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 6.653 6.076 6.393 6.393 6.076
Aktiver i alt 18.865 17.814 18.659 18.659 17.814
Minoriteter (egenkapital) 14 14 13 13 14
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 7.911 6.842 6.914 6.914 6.842

Nøgletal - hovedtal

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
EBIT-margin 27 27,70 27,90 28,60 28,70
EBITDA-margin 33,80 34,40 35,10 37 35,70
Bruttomargin/dækningsgrad 57,80 57,70 57,50 56,70 57,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     62,90    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     26,10    

Pengestrøm

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016H1
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -1.040 -2.208 -2.484 -2.484 -1.551
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -274 -897 -1.188 -1.188 -542
Pengestrøm fra driften 1.009 2.968 3.840 3.840 1.896

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.