Novozymes B

(NZYM B)
ISIN: DK0060336014

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Nettoomsætning 3.538 3.740 7.278 10.428 14.142
Bruttoresultat 2.058 2.161 4.219 6.019 8.126
EBIT 963 1.010 1.973 2.884 3.946
Resultat før skat (EBT) 931 977 1.908 2.860 3.881
Nettoresultat 735 772 1.507 2.245 3.050
EBITDA 1.206 1.265 2.471 3.586 4.960
Forsknings- og udviklingsomkostninger -477 -503 -980 -1.390 -1.865
Aktionærers andel af resultat 736 771 1.507 2.245 3.050
Finansielle poster (netto) -32 -33 -65 -24 -34
Administrationsomkostninger -224 -220 -444 -610 -810
Salgs- og distributionsomkostninger -405 -441 -846 -1.196 -1.622
Produktionsomkostninger -1.480 -1.579 -3.059 -4.409 -6.016

Balance

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Egenkapital 10.676 10.954 10.676 10.972 11.745
Egenkapital (aktionærers andel) 10.663 10.940 10.663 10.958 11.732
Aktiekapital 610 610 610 620 620
Passiver i alt (balancesum) 18.060 18.865 18.060 17.814 18.659
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 4.138 4.504 4.138 3.410 3.562
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 3.246 3.407 3.246 3.432 3.352
Immaterielle aktiver 2.597 2.696 2.597 2.782 2.737
Materielle aktiver 8.507 8.663 8.507 8.239 8.641
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 11.914 12.212 11.914 11.738 12.266
Vare- og driftsbeholdninger 2.560 2.511 2.560 2.422 2.488
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.536 2.694 2.536 2.416 2.680
Likvide beholdninger 647 754 647 675 812
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 6.146 6.653 6.146 6.076 6.393
Aktiver i alt 18.060 18.865 18.060 17.814 18.659
Minoriteter (egenkapital) 13 14 13 14 13
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 7.384 7.911 7.384 6.842 6.914

Nøgletal - hovedtal

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT-margin 27,20 27 27,10 27,70 27,90
EBITDA-margin 34,10 33,80 34 34,40 35,10
Bruttomargin/dækningsgrad 58,20 57,80 58 57,70 57,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         62,90
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         26,10

Pengestrøm

  2017Q1 2017H1 20169M 2016Y 2016Q4
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -1.040 -1.647 -2.208 -2.484 -2.484
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -274 -617 -897 -1.188 -1.188
Pengestrøm fra driften 1.009 1.939 2.968 3.840 3.840

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.