Novozymes B

(NZYM B)
ISIN: DK0060336014

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
Nettoomsætning 3.520 10.858 14.531 3.673 3.580
Bruttoresultat 2.033 6.296 8.413 2.117 2.077
EBIT 1.016 3.032 4.047 1.015 1.059
Resultat før skat (EBT) 1.009 2.908 3.876 968 1.000
Nettoresultat 807 2.326 3.120 794 819
EBITDA 1.270 3.771 5.114 1.343 1.300
Forsknings- og udviklingsomkostninger -451 -1.420 -1.913 -493 -440
Aktionærers andel af resultat 806 2.326 3.120 794 819
Finansielle poster (netto) -5 -116 -171 -47 -57
Administrationsomkostninger -188 -634 -831 -197 -190
Salgs- og distributionsomkostninger -385 -1.244 -1.619 -375 -398
Produktionsomkostninger -1.487 -4.562 -6.118 -1.556 -1.503

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
Egenkapital 10.233 10.730 11.267 11.267 10.736
Egenkapital (aktionærers andel) 10.219 10.723 11.254 11.254 10.723
Aktiekapital 610 610 610 610 610
Passiver i alt (balancesum) 18.532 18.057 18.373 18.373 18.057
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 5.036 4.223 4.577 4.577 4.223
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 3.263 3.098 2.529 2.529 3.098
Immaterielle aktiver 2.334 2.519 2.432 2.432 2.519
Materielle aktiver 8.885 8.564 8.926 8.926 8.564
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 12.025 11.799 12.236 12.236 11.799
Vare- og driftsbeholdninger 2.628 2.635 2.586 2.586 2.635
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 3.111 2.924 2.554 2.554 2.924
Likvide beholdninger 716 661 632 632 661
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 6.507 6.258 6.137 6.137 6.258
Aktiver i alt 18.532 18.057 18.373 18.373 18.057
Minoriteter (egenkapital) 14 13 13 13 13
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 8.299 7.321 7.106 7.106 7.321

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
EBIT-margin 28,90 27,90 27,90 27,60 29,60
EBITDA-margin 36,10 34,70 35,20 36,60 36,30
Bruttomargin 57,80 58 57,90 57,60 58
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     61,30    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     27,10    

Pengestrøm

  2017Y 2017Q1 2017H1 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -2.815 -1.040 -1.647 -2.484 -3.681
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.668 -274 -617 -1.188 -1.015
Pengestrøm fra driften 4.063 1.009 1.939 3.840 3.339

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.