A.P. Møller - Mærsk B

(MAERSK B)
ISIN: DK0010244508

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Nettoomsætning 9.604 8.963 18.567 26.577 35.464
EBIT 302 700 1.002 1.951 -226
Resultat før skat (EBT) 61 574 635 1.602 -843
Nettoresultat -264 253 -11 780 -1.897
Driftsomkostninger -7.545 -7.257 -14.802   -28.698
Af- og nedskrivninger -1.852 -1.112 1.294 -3.610 -7.265
EBITDA 2.059 1.706 3.765 5.263 6.767
Aktionærers andel af resultat -269 245 -24 741 -1.939
Finansielle poster (netto) -241 -126 -241 -349 -617
Finansielle indtægter         989
Finansielle omkostninger         -1.606

Balance

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Egenkapital 32.349 32.316 32.349 35.209 32.090
Egenkapital (aktionærers andel) 31.523 31.429 31.523 34.399 31.258
Aktiekapital 3.774 3.774 3.774 3.906 3.774
Passiver i alt (balancesum) 61.310 60.428 61.310 63.442 61.118
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 10.839 10.168 10.839 9.400 10.733
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 18.122 17.944 18.122 18.833 18.295
Immaterielle aktiver 3.644 3.685 3.644 3.659 3.620
Materielle aktiver 41.227 41.814 41.227 43.628 41.496
Finansielle aktiver 4.494 4.969 4.494 5.066 4.269
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 50.016 50.468 50.016 52.353 49.975
Vare- og driftsbeholdninger 998 950 998 858 862
Likvide beholdninger 3.644 2.873 3.644 3.360 4.105
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 11.294 9.960 11.294 11.089 11.143
Aktiver i alt 61.310 60.428 61.310 63.442 61.118
Minoriteter (egenkapital) 826 887 826 810 832
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 28.961 28.112 28.961 28.233 29.028
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)         3.814

Nøgletal - hovedtal

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT-margin 3,10 7,80 5,40 7,30 -0,60
EBITDA-margin 21,40 19 20,30 19,80 19,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         52,50
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         -5,60

Pengestrøm

  2017Q1 2017H1 20169M 2016Y 2016Q4
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -893 -846 21 -144 -165
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.253 -1.996 -3.402 -3.601 -199
Pengestrøm fra driften 877 2.280 2.861 4.326 1.465

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.