ISS

(ISS)
ISIN: DK0060542181

Resultatopgørelse

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q3 2016Q2
Aktionærers andel af resultat 444 1.567 2.216 671 498
EBIT 734 2.573 3.583 1.083 825
EBITDA 1.040 3.584 5.199 1.398 1.181
Finansielle poster (netto) -116 -371 -486 -144 -120
Nettoomsætning 19.505 58.628 79.137 19.564 19.885
Nettoresultat 444 1.569 2.220 672 498
Resultat før skat (EBT) 618 2.202 3.097 939 705
Af- og nedskrivninger -306 -1.011 -1.536 -315 -356
Vareforbrug -1.686 -4.987 -6.636 -1.618 -1.721
Finansielle indtægter 18 33 58 -7 13
Finansielle omkostninger -134 -404 -544 -137 -133
Personaleomkostninger -12.923 -38.293 -50.851 -12.508 -12.917

Balance

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q3 2016Q2
Egenkapital 13.038 13.639 13.910 13.639 13.092
Egenkapital (aktionærers andel) 13.027 13.630 13.920 13.630 13.084
Aktiekapital 185 185 185 185 185
Passiver i alt (balancesum) 49.193 47.759 48.782 47.759 47.726
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 17.819 15.562 16.530 15.562 16.047
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 18.336 18.558 18.332 18.558 18.587
Immaterielle aktiver 26.465 26.191 26.361 26.191 26.399
Materielle aktiver 1.575 1.529 1.572 1.529 1.518
Finansielle aktiver 1.260 1.330 1.219 1.330 1.382
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 29.300 29.050 29.152 29.050 29.299
Vare- og driftsbeholdninger 288 293 276 293 290
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 11.852 11.539 11.307 11.539 11.527
Likvide beholdninger 3.971 2.777 4.300 2.777 2.714
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 19.893 18.709 19.630 18.709 18.427
Aktiver i alt 49.193 47.759 48.782 47.759 47.726
Minoriteter (egenkapital) 11 9 10 9 8
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 36.155 34.120 34.862 34.120 34.634

Nøgletal - hovedtal

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q3 2016Q2
EBIT-margin 3,80 4,40 4,50 5,50 4,20
EBITDA-margin 5,30 6,10 6,60 7,20 5,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     28,50    

Pengestrøm

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q3 2016Q2
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 500 -2.110 -3.087 -655 -1.047
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -105 -496 -748 -181 -155
Pengestrøm fra driften -781 949 3.690 918 802

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.