ISS

(ISS)
ISIN: DK0060542181

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Nettoomsætning 20.086 19.505 39.468 58.628 79.137
EBIT 740 734 1.481 2.573 3.583
Resultat før skat (EBT) 602 618 1.232 2.202 3.097
Nettoresultat 395 444 839 1.569 2.220
Personaleomkostninger -12.824 -12.923 -25.641 -38.293 -50.851
Vareforbrug -1.881 -1.686 -3.559 -4.987 -6.636
Finansielle indtægter -1 18 18 33 58
Finansielle omkostninger -137 -134 -267 -404 -544
Af- og nedskrivninger -310 -306 -615 -1.011 -1.536
EBITDA 1.050 1.040 2.096 3.584 5.199
Aktionærers andel af resultat 393 444 837 1.567 2.216
Finansielle poster (netto) -138 -116 -249 -371 -486

Balance

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Egenkapital 12.900 13.038 12.900 13.639 13.910
Egenkapital (aktionærers andel) 12.888 13.027 12.888 13.630 13.920
Aktiekapital 185 185 185 185 185
Passiver i alt (balancesum) 49.001 49.193 49.001 47.759 48.782
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 17.820 17.819 17.820 15.562 16.530
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 18.281 18.336 18.281 18.558 18.332
Immaterielle aktiver 27.425 26.465 27.425 26.191 26.361
Materielle aktiver 1.539 1.575 1.539 1.529 1.572
Finansielle aktiver 1.273 1.260 1.273 1.330 1.219
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 30.237 29.300 30.237 29.050 29.152
Vare- og driftsbeholdninger 299 288 299 293 276
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 11.761 11.852 11.761 11.539 11.307
Likvide beholdninger 2.794 3.971 2.794 2.777 4.300
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 18.764 19.893 18.764 18.709 19.630
Aktiver i alt 49.001 49.193 49.001 47.759 48.782
Minoriteter (egenkapital) 12 11 12 9 10
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 36.101 36.155 36.101 34.120 34.862

Nøgletal - hovedtal

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT-margin 3,70 3,80 3,80 4,40 4,50
EBITDA-margin 5,20 5,30 5,30 6,10 6,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         28,50

Pengestrøm

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 408 500 908 -2.110 -3.087
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.764 -105 -1.869 -496 -748
Pengestrøm fra driften 360 -781 -421 949 3.690

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.