Lundbeck

(LUN)
ISIN: DK0010287234

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Nettoomsætning 12.842 17.234 4.348 4.283 4.211
Bruttoresultat 9.929 13.353 3.392 3.291 3.246
EBIT 3.476 4.408 1.415 1.050 1.011
Resultat før skat (EBT) 3.395 4.277 1.404 995 996
Nettoresultat 2.071 2.624 876 608 587
Distributionsomkostninger 4.194 242 1.330 -1.431 -1.433
EBITDA 4.170 5.424 1.521 1.362 1.287
Forsknings- og udviklingsomkostninger 1.925 2.705 651 -622 -652
Aktionærers andel af resultat 2.071 2.624 876 608 587
Finansielle poster (netto) -81 -131 -11 -55 -15
Administrationsomkostninger 576 833 198 -188 -190
Produktionsomkostninger 2.913 5.649 956 -992 -965
Finansielle indtægter   183      
Finansielle omkostninger   -314      

Balance

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Egenkapital 11.545 10.638 11.545 10.695 9.821
Egenkapital (aktionærers andel) 11.545 10.638 11.545 10.695 9.821
Aktiekapital 995 995 995 992 988
Passiver i alt (balancesum) 20.257 17.150 20.257 19.199 20.678
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 6.856 3.461 6.856 6.643 8.135
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.856 3.051 1.856 1.861 2.722
Immaterielle aktiver 7.784 1.739 7.784 7.880 8.507
Materielle aktiver 1.923 1.470 1.923 1.938 1.974
Finansielle aktiver 1.253 7.105 1.253 1.373 1.463
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 10.960 10.314 10.960 11.191 11.944
Vare- og driftsbeholdninger 1.533 704 1.533 1.807 2.130
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 4.657 2.947 4.657    
Likvide beholdninger 2.087 1.680 2.087 1.443 2.728
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 9.297 6.836 9.297 8.008 8.734
Aktiver i alt 20.257 17.150 20.257 19.199 20.678
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 8.712 6.512 8.712 8.504 10.857

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT-margin 27,10 25,60 32,50 24,50 24
EBITDA-margin 3.247 31,50 35 31,80 30,60
Bruttomargin 77,30 77,50 78 76,80 77,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   61,70      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   24      

Pengestrøm

  2017Y 2017Q2 2017Q1 2017H1 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -2.235 -1.285 -157 -1.442 -2.006
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.830 -547 30 -517 -337
Pengestrøm fra driften 4.045 566 651 1.217 3.126