Lundbeck

(LUN)
ISIN: DK0010287234

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoomsætning 12.842 4.283 4.211 8.494 4.348
Bruttoresultat 9.929 3.291 3.246 6.537 3.392
EBIT 3.476 1.050 1.011 2.061 1.415
Resultat før skat (EBT) 3.395 995 996 1.991 1.404
Nettoresultat 2.071 608 587 1.195 876
Distributionsomkostninger 4.194 -1.431 -1.433 -2.864 1.330
EBITDA 4.170 1.362 1.287 2.649 1.521
Forsknings- og udviklingsomkostninger 1.925 -622 -652 -1.274 651
Aktionærers andel af resultat 2.071 608 587 1.195 876
Finansielle poster (netto) -81 -55 -15 -70 -11
Administrationsomkostninger 576 -188 -190 -378 198
Produktionsomkostninger 2.913 -992 -965 -1.957 956
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 11.545 10.695 9.821 10.695 11.545
Egenkapital (aktionærers andel) 11.545 10.695 9.821 10.695 11.545
Aktiekapital 995 992 988 992 995
Passiver i alt (balancesum) 20.257 19.199 20.678 19.199 20.257
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 6.856 6.643 8.135 6.643 6.856
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.856 1.861 2.722 1.861 1.856
Immaterielle aktiver 7.784 7.880 8.507 7.880 7.784
Materielle aktiver 1.923 1.938 1.974 1.938 1.923
Finansielle aktiver 1.253 1.373 1.463 1.373 1.253
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 10.960 11.191 11.944 11.191 10.960
Vare- og driftsbeholdninger 1.533 1.807 2.130 1.807 1.533
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 4.657       4.657
Likvide beholdninger 2.087 1.443 2.728 1.443 2.087
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 9.297 8.008 8.734 8.008 9.297
Aktiver i alt 20.257 19.199 20.678 19.199 20.257
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 8.712 8.504 10.857 8.504 8.712

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 27,10 24,50 24 24,30 32,50
EBITDA-margin 3.247 31,80 30,60 31,20 35
Bruttomargin 77,30 76,80 77,10 77 78
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  2017Q2 2017Q1 2017H1 2016Y 2016Q4
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -1.285 -157 -1.442 -2.006 -488
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -547 30 -517 -337 -133
Pengestrøm fra driften 566 651 1.217 3.126 1.033

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.