Lundbeck

(LUN)
ISIN: DK0010287234

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Nettoomsætning 4.283 4.211 8.494 11.469 15.634
Bruttoresultat 3.291 3.246 6.537 8.429 11.552
EBIT 1.050 1.011 2.061 1.541 2.292
Resultat før skat (EBT) 995 996 1.991 1.420 2.157
Nettoresultat 608 587 1.195 738 1.211
Distributionsomkostninger -1.431 -1.433 -2.864 -4.070 -5.488
EBITDA 1.362 1.287 2.649 2.684 3.846
Forsknings- og udviklingsomkostninger -622 -652 -1.274 -2.253 -2.967
Aktionærers andel af resultat 608 587 1.195 738 1.211
Finansielle poster (netto) -55 -15 -70 -121 -135
Administrationsomkostninger -188 -190 -378 -565 -805
Produktionsomkostninger -992 -965 -1.957 -3.040 -4.082
Finansielle indtægter         172
Finansielle omkostninger         -307

Balance

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Egenkapital 10.695 9.821 10.695 9.159 9.694
Egenkapital (aktionærers andel) 10.695 9.821 10.695 9.159 9.694
Aktiekapital 992 988 992 989 988
Passiver i alt (balancesum) 19.199 20.678 19.199 20.032 20.210
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 6.643 8.135 6.643 7.586 7.776
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.861 2.722 1.861 3.287 2.740
Immaterielle aktiver 7.880 8.507 7.880 8.719 8.839
Materielle aktiver 1.938 1.974 1.938 2.204 2.162
Finansielle aktiver 1.373 1.463 1.373 1.650 1.685
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 11.191 11.944 11.191 12.573 12.686
Vare- og driftsbeholdninger 1.807 2.130 1.807 1.663 1.528
Likvide beholdninger 1.443 2.728 1.443 1.785 2.200
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 8.008 8.734 8.008 7.459 7.524
Aktiver i alt 19.199 20.678 19.199 20.032 20.210
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 8.504 10.857 8.504 10.873 10.516
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)         3.102

Nøgletal - hovedtal

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT-margin 24,50 24 24,30 13,40 14,70
EBITDA-margin 31,80 30,60 31,20 23,40 24,60
Bruttomargin/dækningsgrad 76,80 77,10 77 73,50 73,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         48
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         13,10

Pengestrøm

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -1.285 -157 -1.442 -1.518 -2.006
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -547 30 -517 -204 -337
Pengestrøm fra driften 566 651 1.217 2.093 3.126

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.