Lundbeck

(LUN)
ISIN: DK0010287234

Resultatopgørelse

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
Nettoomsætning 4.211 11.469 15.634 4.165 3.948
Bruttoresultat 3.246 8.429 11.552 3.123 3.002
EBIT 1.011 1.541 2.292 751 589
Resultat før skat (EBT) 996 1.420 2.157 737 584
Nettoresultat 587 738 1.211 473 320
Distributionsomkostninger -1.433 -4.070 -5.488 -1.418 -1.375
EBITDA 1.287 2.684 3.846 1.162 1.066
Forsknings- og udviklingsomkostninger -652 -2.253 -2.967 -714 -851
Aktionærers andel af resultat 587 738 1.211 473 320
Finansielle poster (netto) -15 -121 -135 -14 -5
Administrationsomkostninger -190 -565 -805 -240 -187
Produktionsomkostninger -965 -3.040 -4.082 -1.042 -946
Finansielle indtægter     172    
Finansielle omkostninger     -307    

Balance

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
Egenkapital 9.821 9.159 9.694 9.694 9.159
Egenkapital (aktionærers andel) 9.821 9.159 9.694 9.694 9.159
Aktiekapital 988 989 988 988 989
Passiver i alt (balancesum) 20.678 20.032 20.210 20.210 20.032
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 8.135 7.586 7.776 7.776 7.586
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 2.722 3.287 2.740 2.740 3.287
Immaterielle aktiver 8.507 8.719 8.839 8.839 8.719
Materielle aktiver 1.974 2.204 2.162 2.162 2.204
Finansielle aktiver 1.463 1.650 1.685 1.685 1.650
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 11.944 12.573 12.686 12.686 12.573
Vare- og driftsbeholdninger 2.130 1.663 1.528 1.528 1.663
Likvide beholdninger 2.728 1.785 2.200 2.200 1.785
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 8.734 7.459 7.524 7.524 7.459
Aktiver i alt 20.678 20.032 20.210 20.210 20.032
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 10.857 10.873 10.516 10.516 10.873
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)     3.102 3.102  

Nøgletal - hovedtal

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
EBIT-margin 24 13,40 14,70 18 14,90
EBITDA-margin 30,60 23,40 24,60 27,90 27
Bruttomargin/dækningsgrad 77,10 73,50 73,90 75 76
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     48    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     13,10    

Pengestrøm

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -157 -1.518 -2.006 -488 -844
Pengestrøm fra investeringsaktivitet 30 -204 -337 -133 -108
Pengestrøm fra driften 651 2.093 3.126 1.033 1.301

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.