FLSmidth & Co

(FLS)
ISIN: DK0010234467

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Nettoomsætning 4.585 4.371 8.956 12.667 18.192
Bruttoresultat 1.164 1.134 2.298 3.280 4.581
EBIT 237 272 509 573 881
Resultat før skat (EBT) 143 238 381 517 827
Nettoresultat 75 161 236 340 522
Finansielle indtægter 314 373 687 894 1.203
Finansielle omkostninger -408 -407 -815 -950 -1.257
Af- og nedskrivninger -168 -164 -332 -491 -677
EBITDA 405 436 841 1.073 1.588
Aktionærers andel af resultat 76 160 236 338 518
Finansielle poster (netto) -94 -34 128 -56 -54
Særlige poster       -9 -30
Administrationsomkostninger -414 -343 -757 -1.167 -1.560
Salgs- og distributionsomkostninger -371 -364 -735 -1.063 -1.463
Produktionsomkostninger -3.421 -3.237 -6.658 -9.387 -13.611

Balance

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Egenkapital 8.254 8.496 8.254 8.151 8.462
Egenkapital (aktionærers andel) 8.211 8.448 8.211 8.114 8.421
Aktiekapital 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025
Passiver i alt (balancesum) 22.631 23.572 22.631 23.899 24.112
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 8.745 10.484 8.745 9.382 9.863
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 5.059 3.890 5.059 5.969 5.184
Immaterielle aktiver 6.938 7.226 6.938 7.239 7.315
Materielle aktiver 2.354 2.519 2.354 2.513 2.551
Finansielle aktiver 1.214 1.287 1.214 1.163 1.287
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 10.506 11.032 10.506 10.915 11.153
Vare- og driftsbeholdninger 2.350 2.387 2.350 2.354 2.355
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 4.206 4.210 4.206 4.084 4.533
Likvide beholdninger 1.228 1.280 1.228 1.367 1.448
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 12.125 12.540 12.125 12.984 12.959
Aktiver i alt 22.631 23.572 22.631 23.899 24.112
Minoriteter (egenkapital) 43 48 43 37 41
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 14.377 15.076 14.377 15.748 15.650

Nøgletal - hovedtal

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT-margin 5,20 6,20 5,70 4,50 4,80
EBITDA-margin 8,80 10 9,40 8,50 8,70
Bruttomargin/dækningsgrad 25,40 25,90 25,70 25,90 25,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         35
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         6

Pengestrøm

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 119 -321 -202 -395 -873
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -65 -35 -100 -150 -194
Pengestrøm fra driften -44 149 105 839 1.447

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.