Nordea Bank

(NDA SEK)
ISIN: SE0000427361

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Aktionærers andel af resultat 743 839 1.587 2.666 3.766
Nedskrivninger på udlån -106 -113 -219 -373 -502
Netto renteindtægter 1.175 1.197 2.372 3.518 4.727
Nettoresultat 743 844 1.587 2.666 3.766
Resultat før nedskrivninger på udlån 1.116 1.215 2.331 3.750 5.127
Samlede driftsindtægter 2.407 2.461 4.868 7.317 9.927
Samlede driftsomkostninger -1.291 -1.246 -2.537 -3.567 -4.800
Netto gebyr- og provisionsindtægter 850 866 1.716 2.371 3.238
Ordinært resultat 1.010 1.102 2.112 3.377 4.625
Nettoresultat af poster til dagsværdi 361 375 736 1.217 1.715

Balance

  2017Q1 2016Y 2015Y 2014Y
Egenkapital 31.077 32.410 31.032 29.837
Aktiekapital 4.050 4.050 4.050 4.050
Passiver i alt (balancesum) 650.272 615.659 646.868 669.342
Egenkapital (aktionærers andel)   32.409 31.031 29.837
Indlån   174.000 193.300 197.254
Udlån   317.700 340.900 348.085

Nøgletal - hovedtal

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Egentlig kernekapitalprocent (CET1) 19,20 18,80 19,20 17,90 18,40
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         12,30
Kernekapitalprocent (inkl. hybrid kapital)          
Solvensprocent (kapitalprocent)          

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Aktionærers andel af resultat 743 839 1.587 2.666 3.766
Nedskrivninger på udlån -106 -113 -219 -373 -502
Netto renteindtægter 1.175 1.197 2.372 3.518 4.727
Nettoresultat 743 844 1.587 2.666 3.766
Resultat før nedskrivninger på udlån 1.116 1.215 2.331 3.750 5.127
Samlede driftsindtægter 2.407 2.461 4.868 7.317 9.927
Samlede driftsomkostninger -1.291 -1.246 -2.537 -3.567 -4.800
Netto gebyr- og provisionsindtægter 850 866 1.716 2.371 3.238
Ordinært resultat 1.010 1.102 2.112 3.377 4.625
Nettoresultat af poster til dagsværdi 361 375 736 1.217 1.715

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.