Nordea Bank

(NDA SEK)
ISIN: SE0000427361

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4
Aktionærers andel af resultat 743 839 2.666 3.766 1.100
Nedskrivninger på udlån -106 -113 -373 -502 -71
Netto renteindtægter 1.175 1.197 3.518 4.727 1.203
Nettoresultat 743 844 2.666 3.766 1.100
Resultat før nedskrivninger på udlån 1.116 1.215 3.750 5.127 1.377
Samlede driftsindtægter 2.407 2.461 7.317 9.927 2.610
Samlede driftsomkostninger -1.291 -1.246 -3.567 -4.800 -1.233
Netto gebyr- og provisionsindtægter 850 866 2.371 3.238 867
Ordinært resultat 1.010 1.102 3.377 4.625 1.248
Nettoresultat af poster til dagsværdi 361 375 1.217 1.715 498

Balance

  2017Q1 2016Y 2015Y 2014Y
Egenkapital 31.077 32.410 31.032 29.837
Aktiekapital 4.050 4.050 4.050 4.050
Passiver i alt (balancesum) 650.272 615.659 646.868 669.342
Egenkapital (aktionærers andel)   32.409 31.031 29.837
Indlån   174.000 193.300 197.254
Udlån   317.700 340.900 348.085

Nøgletal - hovedtal

  2017Q2 2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4
Solvensprocent (kapitalprocent) 19,20        
Egentlig kernekapitalprocent (CET1)   18,80 17,90 18,40 18,40
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       12,30  
Kernekapitalprocent (inkl. hybrid kapital)          

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4
Aktionærers andel af resultat 743 839 2.666 3.766 1.100
Nedskrivninger på udlån -106 -113 -373 -502 -71
Netto renteindtægter 1.175 1.197 3.518 4.727 1.203
Nettoresultat 743 844 2.666 3.766 1.100
Resultat før nedskrivninger på udlån 1.116 1.215 3.750 5.127 1.377
Samlede driftsindtægter 2.407 2.461 7.317 9.927 2.610
Samlede driftsomkostninger -1.291 -1.246 -3.567 -4.800 -1.233
Netto gebyr- og provisionsindtægter 850 866 2.371 3.238 867
Ordinært resultat 1.010 1.102 3.377 4.625 1.248
Nettoresultat af poster til dagsværdi 361 375 1.217 1.715 498

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.