Ambu

(AMBU B)
ISIN: DK0060946788

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3
Nettoomsætning 651 553 1.726 2.355 601
Bruttoresultat 394 321 959 1.331 343
EBIT 156 91 316 450 130
Resultat før skat (EBT) 119 50 280 396 108
Nettoresultat 92 19 214 301 82
Finansielle indtægter 6 3 5 13 -13
Finansielle omkostninger -43 -44 -41 -70 -9
Udviklingsomkostninger -26 -24 -56 -76 -20
Salgs- og markedsføringsomkostninger -146 -141 -395 -539 -131
Aktionærers andel af resultat 92 19 214 301 82
Finansielle poster (netto) -37 -41 -36 -57 -22
Administrationsomkostninger -66   -182 -256 -62
Produktionsomkostninger -257 -232 -767 -1.024 -258
Særlige poster       -10  
EBIT før særlige poster   91 316 440 130

Balance

  2018Q2 2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3
Egenkapital 1.735 1.909 1.157 1.279 1.157
Egenkapital (aktionærers andel) 1.735 1.909 1.157 1.279 1.157
Aktiekapital 125 125 122 122 122
Passiver i alt (balancesum) 4.100 4.122 2.501 2.500 2.501
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 409 1.142 1.094 1.100 1.094
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.956 1.071 250 121 250
Immaterielle aktiver 2.617 2.791 1.232 1.215 1.232
Materielle aktiver 405 405 371 367 371
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 3.153 3.296 1.676 1.684 1.676
Vare- og driftsbeholdninger 357 356 324 313 324
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 407 358 399 437 399
Likvide beholdninger 119 62 58 19 58
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 947 826 825 816 825
Aktiver i alt 4.100 4.122 2.501 2.500 2.501
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 2.365 2.213 1.344 1.221 1.344
Finansielle aktiver   96      

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3
EBIT-margin 24 16,50 18,30 19,10 21,60
Bruttomargin 60,50 58 55,60 56,50 57,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       51  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       27  

Pengestrøm

  2017Y 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -323 -80 -92
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -141 -239 -118
Pengestrøm fra driften 462 369 208