DSV

(DSV)
ISIN: DK0060079531

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Nettoomsætning 18.924 18.223 37.147 50.130 67.747
Bruttoresultat 4.217 4.220 8.437 11.839 15.838
EBIT 1.152 969 2.121 1.680 2.143
Resultat før skat (EBT) 970 875 1.845 1.537 2.289
Nettoresultat 742 669 1.411 1.118 1.678
EBITA 1.240 1.129 2.369 2.546 3.475
Af- og nedskrivninger 194 -182 -376 -589 -775
EBITDA 1.434 1.311 2.745 3.135 4.250
Aktionærers andel af resultat 740 668 1.408 1.111 1.678
Finansielle poster (netto) -182 -94 -276 -143 -184
Særlige poster -88 -160 -248 -866 -1.002
Finansielle indtægter         222
Finansielle omkostninger         -406

Balance

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Egenkapital 14.504 13.928 14.504 12.557 13.378
Egenkapital (aktionærers andel) 14.546 13.967 14.546 12.553 13.416
Aktiekapital 190 190 190 190 190
Passiver i alt (balancesum) 39.984 40.304 39.984 39.669 40.367
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 15.759 15.203 15.759 15.391 15.753
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 9.721 11.173 9.721 11.721 11.236
Immaterielle aktiver 16.802 17.234 16.802 16.834 17.247
Materielle aktiver 3.012 3.228 3.012 4.016 3.334
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 21.132 21.826 21.132 21.941 21.929
Vare- og driftsbeholdninger 1.998   1.998    
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 12.929 12.628 12.929 12.136 12.338
Likvide beholdninger 1.816 1.663 1.816 1.868 1.714
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 18.852 18.478 18.852 17.728 18.438
Aktiver i alt 39.984 40.304 39.984 39.669 40.367
Minoriteter (egenkapital) -42 -39 -42 4 -38
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 25.480 26.376 25.480 27.112 26.989
Finansielle aktiver       991 1.348

Nøgletal - hovedtal

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT-margin 6,10 5,30 5,70 3,40 3,70
EBITA-margin 6,60 6,20 6,40 5,10 5,10
EBITDA-margin 7,60 7,20 7,40 6,30 6,30
Bruttomargin/dækningsgrad 22,30 23,20 22,70 23,60 23,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         33,20
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         13,20

Pengestrøm

  2017Q1 2017H1 20169M 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -851 -1.770 925 396 1.855
Pengestrøm fra investeringsaktivitet 164 -2 -4.915 -5.244 -431
Pengestrøm fra driften 563 1.804 853 1.564 3.160

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.