DSV

(DSV)
ISIN: DK0060079531

Resultatopgørelse

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
Nettoomsætning 18.223 50.130 67.747 17.617 17.205
Bruttoresultat 4.220 11.839 15.838 3.998 4.019
EBIT 969 1.680 2.143 793 848
Resultat før skat (EBT) 875 1.537 2.289 752 763
Nettoresultat 669 1.118 1.678 560 552
EBITA 1.129 2.546 3.475 929 1.003
Af- og nedskrivninger -182 -589 -775 -186 -203
EBITDA 1.311 3.135 4.250 1.115 1.206
Aktionærers andel af resultat 668 1.111 1.678 560 551
Finansielle poster (netto) -94 -143 -184 -41 -85
Særlige poster -160 -866 -1.002 -136 -155
Finansielle indtægter     222    
Finansielle omkostninger     -406    

Balance

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
Egenkapital 13.928 12.557 13.378 13.378 12.557
Egenkapital (aktionærers andel) 13.967 12.553 13.416 13.416 12.553
Aktiekapital 190 190 190 190 190
Passiver i alt (balancesum) 40.304 39.669 40.367 40.367 39.669
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 15.203 15.391 15.753 15.753 15.391
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 11.173 11.721 11.236 11.236 11.721
Immaterielle aktiver 17.234 16.834 17.247 17.247 16.834
Materielle aktiver 3.228 4.016 3.334 3.334 4.016
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 21.826 21.941 21.929 21.929 21.941
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 12.628 12.136 12.338 12.338 12.136
Likvide beholdninger 1.663 1.868 1.714 1.714 1.868
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 18.478 17.728 18.438 18.438 17.728
Aktiver i alt 40.304 39.669 40.367 40.367 39.669
Minoriteter (egenkapital) -39 4 -38 -38 4
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 26.376 27.112 26.989 26.989 27.112
Finansielle aktiver   991 1.348 1.348 991

Nøgletal - hovedtal

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
EBIT-margin 5,30 3,40 3,70 4,50 4,90
EBITA-margin 6,20 5,10 5,10 5,30 5,80
EBITDA-margin 7,20 6,30 6,30 6,30 7
Bruttomargin/dækningsgrad 23,20 23,60 23,40 22,70 23,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     33,20    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     13,20    

Pengestrøm

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q1 2016H1
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -851 925 396 1.881 1.203
Pengestrøm fra investeringsaktivitet 164 -4.915 -5.244 -4.641 -4.741
Pengestrøm fra driften 563 853 1.564 166 652

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.