Carlsberg B

(CARL B)
ISIN: DK0010181759

Resultatopgørelse

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
Nettoomsætning 13.702 48.777 62.614 13.837 17.534
Bruttoresultat (dækningsbidrag)     31.419    
EBIT     8.496    
Resultat før skat (EBT)     7.249    
Nettoresultat     4.857    
Finansielle indtægter     919    
Finansielle omkostninger     -2.166    
Aktionærers andel af resultat     4.486    
Finansielle poster (netto)     -1.247    
Særlige poster     251    
EBIT før særlige poster     8.245    
Administrationsomkostninger     -5.220    
Salgs- og distributionsomkostninger     -18.476    
Produktionsomkostninger     -31.195    

Balance

  2016Y 2016H2 2015Y 2014Y
Egenkapital 53.650 53.650 47.231 55.997
Egenkapital (aktionærers andel) 50.811 50.811 43.489 52.437
Aktiekapital 3.051 3.051 3.051 3.051
Passiver i alt (balancesum) 126.906 126.906 124.901 136.983
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 34.135 34.135 29.671 26.523
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 39.106 39.106 47.911 54.463
Immaterielle aktiver 76.736 76.736 72.920 81.754
Materielle aktiver 25.810 25.810 26.678 28.748
Finansielle aktiver 7.382 7.382 8.227 7.838
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 109.928 109.928 107.825 118.340
Vare- og driftsbeholdninger 3.963 3.963 3.817 4.498
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 5.485 5.485 5.729 6.872
Likvide beholdninger 3.502 3.502 3.131 2.418
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 16.853 16.853 16.607 17.575
Aktiver i alt 126.906 126.906 124.901 136.983
Minoriteter (egenkapital) 2.839 2.839 3.742 3.560
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 73.256 73.241 77.582 80.986

Nøgletal - hovedtal

  2016Y 2016H2 2015Y 2014Y
EBIT-margin 13,60 14,80 -0,30 12,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 40   34,80 38,30
Bruttomargin/dækningsgrad 50,20 50,60 12,90 49,30

Pengestrøm

  2016Y 2015Y 2014Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 2.840 -6.575 -6.735
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -713 -3.307 -5.549
Pengestrøm fra driften 9.329 10.140 7.405

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.